Finansiella rapporter

Delårsrapporter

Delårsrapport 1 Jan – 31 Mars 2024 Ladda ner
Bokslutskommuniké 1 Jan – 31 Dec 2023 Ladda ner
Delårsrapport 1 Jan – 30 Sept 2023 Ladda ner
Delårsrapport 1 Jan – 30 Juni 2023 Ladda ner
Delårsrapport 1 Jan – 31 Mars 2023 Ladda ner
Bokslutskommuniké 1 Jan – 31 Dec 2022 Ladda ner
Delårsrapport 1 Jan – 30 Sept 2022 Ladda ner
Delårsrapport 1 Jan – 30 Juni 2022 Ladda ner
Delårsrapport 1 Jan – 31 Mars 2022 Ladda ner
Bokslutskommuniké 1 Jan – 31 Dec 2021 Ladda ner
Delårsrapport 1 Jan – 30 Sept 2021 Ladda ner
Delårsrapport 1 Jan – 30 Juni 2021 Ladda ner
Delårsrapport 1 Jan – 31 Mars 2021 Ladda ner
Bokslutskommuniké 1 Jan – 31 Dec 2020 Ladda ner
Delårsrapport 1 Jan – 30 Sep 2020  Ladda ner
Delårsrapport 1 Jan – 30 Juni 2020 Ladda ner
Delårsrapport 1 Jan – 31 Mars 2020  Ladda ner
Bokslutskommuniké 1 Jan – 31 Dec 2019  Ladda ner
Delårsrapport 1 Jan – 30 Sep 2019  Ladda ner
Delårsrapport 1 Jan – 30 Juni 2019  Ladda ner
Delårsrapport 1 Jan – 31 Mars 2019  Ladda ner
Bokslutskommuniké 1 Jan – 31 Dec 2018  Ladda ner
Delårsrapport 1 Jan – 30 Sep 2018  Ladda ner
Delårsrapport 1 Jan – 30 Jun 2018  Ladda ner
Delårsrapport 1 Jan – 31 Mar 2018  Ladda ner
Bokslutskommuniké 1 Jan – 31 Dec 2017  Ladda ner
Delårsrapport 1 Jan – 30 Sept 2017 Ladda ner
Delårsrapport 1 Jan – 30 Jun 2017 Ladda ner
Delårsrapport 1 Jan – 31 Mars 2017 Ladda ner
Bokslutskommuniké 1 Jan – 31 Dec 2016 Ladda ner

 

 

 

Årsredovisningar

2023

Årsredovisning och koncernredovisning för Jetpak Top Holding AB
räkenskapsåret 2023
Ladda ner
Hållbarhetsrapport Jetpak Top Holding AB 2023 Ladda ner

 

2022

Årsredovisning och koncernredovisning för Jetpak Top Holding AB
räkenskapsåret 2022
Ladda ner
Hållbarhetsrapport Jetpak Top Holding AB 2022 Ladda ner

 

2021

Årsredovisning och koncernredovisning för Jetpak Top Holding AB
räkenskapsåret 2021
Ladda ner
Hållbarhetsrapport Jetpak Top Holding AB 2021 Ladda ner

 

2020

Årsredovisning och koncernredovisning för Jetpak Top Holding AB
räkenskapsåret 2020
Ladda ner
Hållbarhetsrapport Jetpak Top Holding AB 2020 Ladda ner

 

2019

Årsredovisning och koncernredovisning för Jetpak Top Holding AB
räkenskapsåret 2019
Ladda ner
Hållbarhetsrapport Jetpak Holding AB 2019 Ladda ner

 

2018

Årsredovisning och koncernredovisning för Jetpak Top Holding AB
räkenskapsåret 2018
Ladda ner
Hållbarhetsrapport Jetpak Holding AB 2018 Ladda ner

 

2017

Årsredovisning och koncernredovisning för Jetpak Top Holding AB
räkenskapsåret 2017
Ladda ner
Bolagstyrningsrapport Jetpak Top Holding AB 2017 Ladda ner
Hållbarhetsrapport Jetpak Top Holding AB 2017 Ladda ner

 

2016

Årsredovisning och koncernredovisning för Jetpak Top Holding AB
räkenskapsåret 2016
Ladda ner
Bolagsstyrningsrapport 2016 Ladda ner

 

Prospekt

2018

Prospekt inför noteringen till Nasdaq First North Premier Growth Market i december 2018. Ladda ner

 

Prenumerera

Typ av information: