Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Jetpak är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagsstyrningen i Bolaget grundar sig på svensk lag samt interna regler och föreskrifter. Bolaget följer även Nasdaq First North Premier Growth Markets regelverk för emittenter samt tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Bolaget behöver inte följa alla regler i Koden då Koden medger möjlighet till avvikelse från reglerna under förutsättning att sådana eventuella avvikelser samt den alternativa lösningen beskrivs och orsakerna därför förklaras i bolagsstyrningsrapporten (enligt den så kallade följ eller förklara-principen). Eventuella avvikelser från Koden redovisas i Bolagets årliga bolagsstyrningsrapport.