Vår historia

"Ni vet väl att ni nu kan skicka Jetpaket med buklasten i våra flygplan?"

Detta sa Jan Carlzon, dåvarande chef för Linjeflyg i ett nyhetsinslag på tv.

Jetpaks historia sträcker sig mer än 40 år tillbaka i tiden – ända till 1979 – då idén som skulle komma att bli Jetpak,  att utnyttja outnyttjat lastutrymme i flygplan, föddes.
Verksamheten som idag är Jetpak startades på initiativ av dåvarande chefen för Linjeflyg,  Jan Carlzon,  under namnet ”Jetpaket”.

Verksamheten blev 1983 en del av SAS koncernen. Till en början skedde transporterna mellan olika flygplatser under benämningen ”fraktflyget”, vilket utvecklas till att inrikesfrakten skickades med en garanterad leveranstid. Kunderna hade dock även behov av snabba marktransporter med upphämtning och utkörning ”dörr-till-dörr”, varför ett samarbete slöts med budbilskedjan AdenaPicko’s år 1986.

År 1991 etablerades Jetpak AB och samarbetet mellan Jetpak och AdenaPicko’s visade sig vara lyckat, vilket resulterade i att bolagen därefter förenades under det gemensamma varumärket Jetpak. Den unika kombinationen av snabba marktransporter i kombination med flexibla flygtransporter var en succé och därmed skapades grunden till det som är dagens Jetpak;
en logistikkoncern baserad på en helt integrerad distributionslösning med både luft- och marktransporter.

År 1995 expanderade bolaget till Danmark, samt i viss utsträckning mot Europa och övriga världen.

År 2006 avyttrade dåvarande ägaren SAS Jetpakverksamheten till private equity bolagen Accent Equity och Polaris Equity, vilka fortsatte den nationella förtätningen av nätverket – parallellt med en geografisk expansion med sikte på Norden och Europa.

Jetpak blev år 2012 helägt av Polaris Equity.

Under 2015 uppdaterade bolaget sin varumärkesprofil och lanserade leveranskonceptet ”nästa dag”.

Under åren 2016 och 2017 fortsatte Jetpak arbetet med att förstärka sitt sista milen-nätverk med budbolagsförvärv i Borås och Malmö under 2016 samt i Västerås respektive Helsingborg under 2017.

I slutet av 2018 förvärvade Jetpak det belgiska bolaget ”Rightaway BVBA”, som ett led i bolagets strategi om en fortsatt europeisk expansion.

I december 2018 noterades Jetpak på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm med en introduktionskurs på 45 kronor per aktie.

Under hösten 2019 sålde Polaris sitt återstående aktieinnehav i Jetpak till Paradigm Capital AG, som via olika fonder, därmed blev Jetpaks störste ägare.

I december 2019 meddelade Jetpak att man förvärvade det danska expresslogistikföretaget 3D Logistik A/S med fokus på temperaturkontrollerade transporter. Bolaget namnändrades sedan till ”Jetpak Danmark A/S”.

I januari 2020 flyttades koncernens huvudkontor åter till Stockholm-Arlanda.

I december 2021 meddelade Jetpak att man förvärvade det danska expresskurirföretaget CTS Express A/S med tillträde i januari 2022.

I övrigt präglades åren 2020 och 2021  av de direkta och indirekta effekterna från coronapandemin (covid-19).

1971

Adena startade budbilsverksamhet

1976

Picko´s startade budbilsverksamhet

1979

Jetpaket, kallat Fraktflyget startades i Linjeflygs regi

1983

Adena och Picko´s slår sig samman till varumärket AdenaPicko´s

1986

Linjeflyg köper del av AdenaPicko´s och Jetpak i Norge startas

1989

Jetpaket byter namn till Jetpak och tar steget ut i Norden

1991

Jetpak AB etableras

1993

Bilspedition köper Jetpak

1995

SAS blir nya ägare till Jetpak

1997

Jetpak startar i Danmark och tar steget ut i Europa och övriga Världen

2003

Bolagets egenutvecklade IT-system JENA tas i drift

2004

Varumärket AdenaPicko´s avvecklas och ersätts med Jetpak

2006

SAS säljer Jetpak till Accent Equity och Polaris Equity

2006

Jetpak förvärvar det finska bolaget Lähettipirkka verksamt inom marktransport

2008

Jetpak lanserar en ny skräddarsydd distribution – Jetpak by night

2009

Jetpak stänger ner den finska verksamheten Lähettipirkka

2010

Jetpak startar ett helägt dotterbolag i Göteborg

2011

Jetpak startar och expanderar i Estland och Baltikum

2012

Jetpak blir helägt av Polaris Equity

2012

Jetpak stänger ner Jetpak By Night

2014

Jetpak uppdaterar sin varumärkesprofil och lanserar leveranser ”nästa dag”

2015

Jetpak startar upp egen verksamhet i Amsterdam, Bryssel, UK och Düsseldorf

2015

Jetpak renodlar sin strategi och avyttrar Jetpak Borg och lägger ner sin ”In night” satsning

2016

Jetpak förvärvar bolagen Ett Bud i Borås och Götaland Logistik i Malmö verksamma inom marktransport

2016

Bolaget skapar en ny centraliserad organisation med huvudsäte i Solna

2017

Jetpak expanderar till Polen och Tyskland

2017

Jetpak förvärvar Varuslussen i Västerås och STU Budbilar i Helsingborg verksamma inom marktransport

2018

Jetpaks aktie noteras på Nasdaq First North Premier Growth Market

2018

Jetpak förvärvar Right Away BVBA

2019

Jetpak förvärvar 3D Logistik A/S

2020

Koncernens huvudkontor flyttar till Stockholm-Arlanda

2021

Jetpak förvärvar CTS Express A/S