Vår historia

"Ni vet väl att ni nu kan skicka Jetpaket med buklasten i våra flygplan?"

Detta sa Jan Carlzon, dåvarande chef för Linjeflyg i ett nyhetsinslag på tv.

Jetpaks historia sträcker sig ända tillbaka till 1979 då idén som skulle komma att bli Jetpak föddes – att nyttja outnyttjat lastutrymme i flygplan. Till en början skedde transporterna från flygplats till flygplats med ”fraktflyget”, för att senare utvecklas till att inrikesfrakten skickades med garanterad leveranstid. Det visade sig dock att kunderna även hade behov av snabba marktransporter med upphämtning och utkörning, varpå ett samarbete slöts med budbilskedjan AdenaPicko’s år 1986.

År 1991 etablerades Jetpak AB. I takt med att kundernas behov av de snabba marktransporterna ökade, förenades Jetpak och AdenaPicko’s under samma varumärke 2004. Den unika kombinationen av mark- och flygtransporter växte allteftersom och blev till slut det som är dagens Jetpak.

År 1995 förvärvade SAS Jetpak av Bilspedition och expanderade Bolaget till Danmark samt viss geografisk expansion mot Europa och övriga världen. SAS sålde år 2006 Jetpak till Accent Equity och Polaris Equity som i sin tur fortsatte den nationella förtätningen av nätverket samt fortsatt europeisk expansion. Under 2011 expanderade Bolaget till Estland och Baltikum med egen verksamhet.

Jetpak blev år 2012 helägt av Polaris Equity som fortsatte att utveckla varumärket och lanserade nya produkter likt ”nästa dag” samt stängde ner Jetpak By Night-satsning i Norge. Under 2015 uppdaterade Bolaget sin varumärkesprofil och lanserade leveranser ”nästa dag”. Under 2016 och 2017 fortsatte Bolaget arbetet med att förstärka sitt sista milen-nätverk med mindre förvärv i Borås och Malmö under 2016 samt Västerås och Helsingborg under 2017. Under 2017 fortsatte även den europeiska expansionen till Polen och Tyskland.

1971

Adena startade budbilsverksamhet

1976

Picko´s startade budbilsverksamhet

1979

Jetpaket, kallat Fraktflyget startades i Linjeflygs regi

1983

Adena och Picko´s slår sig samman till varumärket AdenaPicko´s

1986

Linjeflyg köper del av AdenaPicko´s och Jetpak i Norge startas

1989

Jetpaket byter namn till Jetpak och tar steget ut i Norden

1991

Jetpak AB etableras

1993

Bilspedition köper Jetpak

1995

SAS blir nya ägare till Jetpak

1997

Jetpak startar i Danmark och tar steget ut i Europa och övriga Världen

2003

Bolagets egenutvecklade IT-system JENA tas i drift

2004

Varumärket AdenaPicko´s avvecklas och ersätts med Jetpak

2006

SAS säljer Jetpak till Accent Equity och Polaris Equity

2006

Jetpak förvärvar det finska bolaget Lähettipirkka verksamt inom marktransport

2008

Jetpak lanserar en ny skräddarsydd distribution – Jetpak by night

2009

Jetpak stänger ner den finska verksamheten Lähettipirkka

2010

Jetpak startar ett helägt dotterbolag i Göteborg

2011

Jetpak startar och expanderar i Estland och Baltikum

2012

Jetpak blir helägt av Polaris Equity

2012

Jetpak stänger ner Jetpak By Night

2014

Jetpak uppdaterar sin varumärkesprofil och lanserar leveranser ”nästa dag”

2015

Jetpak startar upp egen verksamhet i Amsterdam, Bryssel, UK och Düsseldorf

2015

Jetpak renodlar sin strategi och avyttrar Jetpak Borg och lägger ner sin ”In night” satsning

2016

Jetpak förvärvar bolagen Ett Bud i Borås och Götaland Logistik i Malmö verksamma inom marktransport

2016

Bolaget skapar en ny centraliserad organisation med huvudsäte i Solna

2017

Jetpak expanderar till Polen och Tyskland

2017

Jetpak förvärvar Varuslussen i Västerås och STU Budbilar i Helsingborg verksamma inom marktransport

2018

Jetpak noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market

2018

Jetpak förvärvar Right Away BVBA

2019

Jetpak förvärvar 3D Logistik A/S