Vår historia

"Ni vet väl att ni nu kan skicka Jetpaket med buklasten i våra flygplan?"

Detta sa Jan Carlzon, dåvarande chef för Linjeflyg i ett nyhetsinslag på tv.

Jetpaks historia sträcker sig 45 år tillbaka i tiden – ända till 1979 – då idén som skulle komma att bli Jetpak,  att utnyttja outnyttjat lastutrymme i flygplan, föddes.
Verksamheten som idag är Jetpak startades på initiativ av dåvarande chefen för Linjeflyg, sedermera koncernchef för SAS,  Jan Carlzon,  under namnet ”Jetpaket”.

Verksamheten blev också 1983 en del av SAS koncernen. Till en början skedde transporterna mellan olika flygplatser under benämningen ”fraktflyget”, vilket utvecklas till att inrikesfrakten skickades med en garanterad leveranstid. Kunderna hade dock även behov av snabba marktransporter med upphämtning och utkörning ”dörr-till-dörr”, varför ett samarbete slöts med budbilskedjan AdenaPicko’s år 1986.

1991 etablerades Jetpak AB och samarbetet mellan Jetpak och AdenaPicko’s visade sig vara lyckat, vilket resulterade i att bolagen därefter förenades under det gemensamma varumärket Jetpak. Den unika kombinationen av snabba marktransporter i kombination med flexibla flygtransporter var en succé och därmed skapades grunden till det som är dagens Jetpak;
en logistikkoncern baserad på en helt integrerad distributionslösning med både luft- och marktransporter.

1995 expanderade bolaget till Danmark, samt i viss utsträckning mot Europa och övriga världen.

2006 avyttrade dåvarande ägaren SAS Jetpakverksamheten till private equity bolag, bland annat danska Polaris Equity, vilka fortsatte den nationella förtätningen av nätverket – parallellt med en geografisk expansion med sikte på Norden och Europa.

Under 2016 och 2017 fortsatte Jetpak arbetet med att förstärka sitt sista milen-nätverk med budbolagsförvärv i Borås och Malmö under 2016 samt i Västerås respektive Helsingborg under 2017.

I oktober 2018 förvärvades det belgiska bolaget ”Rightaway BVBA”, som ett led i bolagets strategi om en fortsatt europeisk expansion.

Den 5 december 2018 noterades Jetpak på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm med en introduktionskurs på 45 kronor per aktie.

Under hösten 2019 sålde Polaris Equity sitt återstående aktieinnehav i Jetpak till Paradigm Capital AG, som via olika fonder, därmed blev Jetpaks störste ägare.

I december 2019 förvärvades det danska expresslogistikföretaget 3D Logistik A/S med fokus på temperaturkontrollerade transporter. Bolaget namnändrades sedan till ”Jetpak Danmark A/S”.

2020 flyttades koncernens huvudkontor åter till Stockholm-Arlanda.

I december 2021 förvärvades det danska expresskurirföretaget CTS Express A/S med tillträde i januari 2022.

Perioden 2020-2022 påverkades av de direkta och indirekta effekterna från coronapandemin (covid-19), samt därefter följade ränte- och kostnadsinflationseffekter.

2023 präglades av förvärv, Budakuten i Malmö AB i maj, BudAB AB i oktober, samt det norska Kvalitetransport A/S, med tillträde från och med januari 2024.

1979

Jetpaket, kallat Fraktflyget startades i Linjeflygs regi

1989

"Jetpaket" byter namn till Jetpak och tar steget ut i Norden

1995

SAS blir ägare till Jetpak

1997

Jetpak startar i Danmark och tar steget ut i Europa och övriga Världen

2006

Jetpak förvärvar det finska bolaget Lähettipirkka verksamt inom marktransport

2010

Jetpak startar ett helägt dotterbolag i Göteborg

2011

Jetpak startar och expanderar i Estland och Baltikum

2012

Jetpak förvärvas av Polaris Equity

2015

Jetpak startar upp egen verksamhet i Amsterdam, Bryssel, UK och Düsseldorf

2016

Jetpak förvärvar bolagen Ett Bud i Borås och Götaland Logistik i Malmö verksamma inom marktransport

2017

Jetpak expanderar till Polen och Tyskland

2017

Jetpak förvärvar Varuslussen i Västerås och STU Budbilar i Helsingborg verksamma inom marktransport

2018

Jetpaks aktie noteras den 5 december 2018 på Nasdaq First North Premier Growth Market

2018

Jetpak förvärvar Right Away, som blir grunden till Jetpak Belgium

2019

Jetpak förvärvar 3D Logistik, som blir Jetpak Danmark A/S

2020

Koncernens huvudkontor flyttar till Stockholm-Arlanda

2021

Jetpak förvärvar CTS Express, som blir Jetpak Denmark Air & logistics

2023

Jetpak förvärvar Budakuten i Malmö, BudAB och norska Kvalitetstransport