Kalender

Kalender över finansiell rapportering för Jetpak Top Holding AB

2024: 

Rapport kvartal 4,  2023 28 februari 2024
Årsredovisning  2023 14 maj 2024
Rapport kvartal 1,  2024 28 maj 2024
Årsstämma  2024 11 juni 2024 (i Stockholm)
Rapport kvartal 2,  2024 28 augusti 2024
Rapport kvartal 3,  2024 28 november 2024

 

Bolagets delårsrapporter planeras att publiceras klockan 06:30 på rapportdagen.

Tyst period inleds 30 dagar innan rapport publiceras.

Kommande års finansiella kalender presenteras senast i samband med årets tredje kvartalsrapport.

Prenumerera

Typ av information: