Kalender

Kalender över finansiell rapportering för Jetpak Top Holding AB

Rapport kvartal 3,  2021 25 november 2021
Rapport kvartal 4,  2021 24 februari 2022
Rapport kvartal 1,  2022 24 maj 2022
Årsstämma  2022 9 juni 2022
Rapport kvartal 2,  2022 25 augusti 2022
Rapport kvartal 3,  2022 24 november 2022

 

Bolagets finansiella rapporter planeras att publiceras klockan 06:30.

Tyst period inleds 30 dagar innan rapport publiceras.

Kommande års kalender presenteras senast i samband med årets tredje kvartalsrapport.

Prenumerera

Typ av information: