Kalender

Kalender över finansiell rapportering för Jetpak Top Holding AB

Delårsrapport kv. 2, 2021 26 augusti 2021
Delårsrapport kv. 3, 2021 25 november 2021

 

Bolagets finansiella rapporter planeras att publiceras cirka klockan 06:30.

Tyst period inleds 30 dagar innan rapport publiceras.

Kommande års kalender presenteras i samband med årets tredje kvartalsrapport.

Prenumerera

Typ av information: