Kalender

Kalender över finansiell rapportering för Jetpak Top Holding AB

Årsredovisning 2020 12 maj 2021
Delårsrapport kv. 1, 2021 27 maj 2021
Årsstämma 4 juni 2021
Delårsrapport kv. 2, 2021 26 augusti 2021
Delårsrapport kv. 3, 2021 25 november 2021

 

Bolagets finansiella rapporter planeras att publiceras cirka klockan 06:30.

Tyst period inleds 30 dagar innan rapport publiceras.

Kommande års kalender presenteras i samband med årets tredje kvartalsrapport.

Prenumerera

Typ av information: