Kalender

Kalender över finansiell rapportering för Jetpak Top Holding AB

2022: 
Rapport kvartal 4,  2021 24 februari
Koncernårsredovisning  2021 11 maj
Rapport kvartal 1,  2022 24 maj
Årsstämma  2022 9 juni  (i Stockholm)
Rapport kvartal 2,  2022 25 augusti
Rapport kvartal 3,  2022 24 november

 

2023: 
Rapport kvartal 4,  2022 28 februari
Koncernårsredovisning  2022 11 maj
Rapport kvartal 1,  2023 25 maj
Årsstämma  2023 9 juni  (i Stockholm)
Rapport kvartal 2,  2023 29 augusti
Rapport kvartal 3,  2023 28 november

 

Bolagets delårsrapporter planeras att publiceras klockan 06:30 på rapportdagen.

Tyst period inleds 30 dagar innan rapport publiceras.

Kommande års finansiella kalender presenteras senast i samband med årets tredje kvartalsrapport.

Prenumerera

Typ av information: