Kalender

Kalender över finansiell rapportering för Jetpak Top Holding AB

Publicering årsredovisning Vecka 15 2019
Bokslutskommuniké 2018 14 februari 2019
Årsstämma 2019 29 april 2019
Delårsrapport Q1 2019 14 maj 2019
Delårsrapport Q2 2019 28 augusti 2019
Delårsrapport Q3 2019 14 november 2019
Prenumerera

Typ av information: