Kalender

Kalender över finansiell rapportering för Jetpak Top Holding AB

Rapport kvartal 4,  2021 24 februari 2022
Rapport kvartal 1,  2022 24 maj 2022
Årsstämma  2022 9 juni 2022
Rapport kvartal 2,  2022 25 augusti 2022
Rapport kvartal 3,  2022 24 november 2022

 

Bolagets finansiella rapporter planeras att publiceras klockan 06:30.

Tyst period inleds 30 dagar innan rapport publiceras.

Kommande års kalender presenteras senast i samband med årets tredje kvartalsrapport.

Prenumerera

Typ av information: