Branschlösningar

För att möta kundernas krav har Jetpak utvecklat branschlösningar för ett antal industrier där stora värden står på spel. Jetpak ser till expressleveranserna fungerar. Hela vår verksamhet är inriktad på det och alla medarbetare är tränade i att blixtsnabbt planera och utföra transporter snabbt och med hög precision. Vi levererar samma dag inom Norden och Europa, ända fram till slutpunkten

Vårdindustrin

Rätt prioriteringar inom sjukvården minskar lidande och räddar liv. Högteknologisk, medicinsk utrustning ska finnas tillgänglig och fungera dygnet runt, året om. Känsliga prover och läkemedel måste levereras i tid utan att bli förstörda på vägen. De höga kraven på effektivitet, tillgänglighet och kostnadskontroll ställer lika höga krav på logistiken inom vårdsektorn.

Flygindustrin

Ett flygplan som inte kan lyfta orsakar inte bara irriterande förseningar, det kostar också stora pengar. Rätt reservdel behövs så snart det bara går. De höga kraven på effektivitet, tillgänglighet och kostnadskontroll ställer lika höga krav på logistiken inom flygindustrin.

Tillverkningsindustrin

Produktionsteknik och maskiner blir alltmer avancerade och därmed värdefullare, oavsett bransch. Dyrbar utrustning som blir stående i väntan på reservdelar eller underhåll kan drabba verksamheten hårt. Stillestånd innebär förseningar i produktionen och varje minut kostar pengar. De höga kraven på effektivitet, tillgänglighet och kostnadskontroll ställer minst lika höga krav på logistiken.

Fordonsindustrin

Maskiner och produktionsteknik blir alltmer avancerade och därmed värdefullare. Flödet med dyrbar utrustning och värdefulla produkter får inte bli stående längre än absolut nödvändigt i väntan på reservdelar eller underhåll. Varje minut med stillestånd kostar och innebär förseningar i produktionen. De höga kraven på effektivitet, tillgänglighet och kostnadskontroll ställer minst lika höga krav på logistiken.