Revisor

Revisor

Det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB är vald som revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har anmält auktoriserade revisorn Victor Lindhall (född 1985) som huvudansvarig.

Kontakt: victor.lindhall@pwc.com

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Torsgatan 21
113 97 Stockholm
SWEDEN

Prenumerera

Typ av information: