Revisor

Revisor

Det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB är vald som revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma.
Grant Thornton Sweden AB har anmält auktoriserade revisorn Joakim Söderin (född 1970) som huvudansvarig.

Kontakt: joakim.soderin@se.gt.com

Grant Thornton Sweden AB,
Kungsgatan 57
Box 7623
103 94 Stockholm

Prenumerera

Typ av information: