Revisor

Revisor

Jonas Ståhlberg (född 1975) är auktoriserad revisor, anställd av Deloitte AB och medlem i FAR. Jonas Ståhlbergs nuvarande revisionsuppdrag pågår fram till årsstämman 2019.

Kontakt:
Jonas.stahlberg@deloitte.se
Deloitte AB, Rehnsgatan 11, 113 57 Stockholm.

Prenumerera

Typ av information: