Marknad

Jetpak erbjuder logistiklösningar i Europa och vi är specialiserade inom tidskritiska flygbaserade express- och långdistansleveranser från dörr till dörr i Norden. Vi är primärt verksamma inom B2B.

Den totala marknaden för logistiklösningar omfattar en rad olika delsegment som utgår från olika typer av affärsmodeller och tjänster. Dessa delas vanligtvis upp i:

 • brevförsändelser
 • markbunden spedition
 • tredjepartslogistik (3PL)
 • flyg- och havsbaserad spedition
 • kurir-, express- och paketförsändelser (CEP)

Jetpak är uteslutande aktiv inom CEP-segmentet, det segment som generellt sett har de högsta marginalerna inom logistikbranschen.

Marknaden för kurir-, express- och paketförsändelser (CEP)

Marknaden för kurir-, express- och paketförsändelser (Eng. Courier, Express & Parcels) består av försändelser av paket som inte skickas på pall och där inget enskilt paket väger mer än 31,5 kg. CEP-marknaden är uppdelad på standard- och expressförsändelser och på väg- och flygbaserade försändelser. Expressförsändelser avser tidskritiska leveranser (samma eller nästa dag) medan standardförsändelser omfattar icke tidskritiska leveranser.

Kunderna för CEP-marknaden utgörs av såväl företagskunder (B2B) som av konsumenter (B2C).

Jetpak är särskilt starka inom spontana flygbaserade expressförsändelser som levereras samma dag. Detta erbjudande kallar vi för Express Ad-hoc. Under 2017 utgjorde detta segment cirka 61 procent av bolagets nettoomsättning, det vill säga cirka 223 MSEK. Segmentet står också för majoriteten av flygbaserade försändelser inom Jetpak. Denna marknad är mycket nischad och är därför en begränsad del av den totala flygbaserade expressmarknaden i Norden. Vi uppskattar att marknaden för spontana flygbaserade expressförsändelser som levereras samma dag uppgår till cirka 300 MSEK, vilket gör att Jetpak har en absolut ledande ställning inom denna nisch med en marknadsandel om cirka 80 procent.

Den totala nordiska CEP-marknaden uppgår till cirka 30 miljarder SEK. Under de kommande åren, fram till år 2020, förväntas denna marknad att växa med i genomsnitt cirka fem procent per år, med små skillnader mellan geografierna.

Trender inom expressförsändelser

Jetpak bedömer att marknaden för expressförsändelser i Norden primärt påverkas av den generella ekonomiska utvecklingen i regionen. Utöver detta finns det några specifika trender som ytterligare driver på marknadsutvecklingen och det ökade behovet av expressförsändelser. De trender som vi ser är centralisering av lager, fokus på snabbhet, e-handel och den minskade konkurrensen inom flygbaserade expressleveranser från postala aktörer.

Konkurrens

De största aktörerna på CEP-marknaden har volymbaserade affärsmodeller som bygger på ”hub-and-spoke”-principen. Sådana affärsmodeller fokuserar på stora volymer och på att hålla ned enhetskostnaden genom att styra leveranser via ett fåtal centrallager där försändelser med samma slutdestination skickas vidare tillsammans. Exempel på sådana aktörer är DHL, FedEx, och Postnord (”integratörerna”). I kontrast till detta använder sig Jetpak av en dörr-till-dörr-modell, där varje paket hanteras individuellt. Med tillgång till 24 olika flygbolag med cirka 4 000 avgångar dagligen gör att tid för upphämtning och leverans kan skräddarsys efter den specifika kundens behov. Varje försändelse skickas från en punkt till en annan utan stopp (som vi kallar ”point-to-point”), snabbast möjligast. Denna flexibilitet skapar möjligheter för Jetpak på den så annars ganska inflexibla marknaden.

Samtidigt som Jetpak erbjuder denna unika tjänst, som integratörerna inte tillhandahåller, är det dessa aktörer som vi ser som våra största konkurrenter inom systematiserade expresslösningar – Express Systemized. Detta trots det faktum att integratörerna utgör Jetpaks största kundsegment med cirka 49 procent av nettoomsättningen för helåret 2017. Vi agerar med andra ord många gånger i integratörernas ställe och hanterar de särskilt tidskritiska leveranserna som de inte klarar av att utföra själva, och/eller där de saknar den lokala närvaron för utkörning till kund.

Jetpak Marknad


Express Ad-hoc – för brådskande och plötsliga behov

 • Spontana tidskritiska behov
 • Leveranser med flyg samma dag
 • Nyckelmarknad för Jetpak
 • Nettoomsättning om 363,4 MSEK under 2017 (48 procent av bolagets nettoomsättning 2017)

 

Express Systemized – återkommande och fördefinierade behov

 • Systematiskt återkommande transportbehov
 • Förutbestämda och kostnadseffektiva transportlösningar
 • Viktig grundvolym i Jetpaks nätverk, vilket skapar skalfördelar
 • Nettoomsättning om 392,3 MSEK (52 procent av bolagets nettoomsättning 2017)