Affärsidé, strategi och mål

Affärsidé

Jetpak ska vara det enklaste och snabbaste alternativet för paketleveranser och försändelser dörr till dörr. Bolaget erbjuder lösningar för både spontana transportbehov och kundanpassad expresslogistik.

Strategi

Jetpak har en tydlig strategi för att säkra en fortsatt kapitaleffektiv och lönsam tillväxt för Bolaget. Vår strategiska plan är centrerad kring fyra teman.


Ökad marknadspenetration i segmentet Express Ad-hoc och Express Systemized

För att fortsätta öka Jetpaks tillväxt inom segmenten Express Ad-hoc och Express Systemized och ytterligare stärka vår marknadsposition har vi utarbetat en strategi som består av fyra delar.

  • Partnerprogram: För att tillvarata Bolagets starka produkterbjudande inom segmentet Express Ad-hoc har Jetpak påbörjat ett initiativ med ambitionen att göra Jetpak till en permanent underleverantör av kritiska ad-hoc-leveranser till de stora integratörerna.
  • Differentierad prissättning: Jetpak arbetar kontinuerligt med att bolagets prissättningsmodell ska bli mer dynamisk. Genom en mer datadriven process för prissättning bedömer vi att man på ett bättre sätt kan anpassa priset till kund på olika produkter efter olika faktorer, såsom geografi, nätverkskapacitet samt priser för jämförbara produkter.
  • Kundaktivering: Vi strävar efter att ständigt utveckla Jetpaks erbjudande till kund och har därför inlett ett strategiskt program för att klassificera kunderna i olika kundkategorier för att bättre kunna anpassa erbjudandet och tillgodose varje kunds specifika behov.
  • Direktrespons: Jetpak arbetar med en marknadsföringsstrategi som fokuserar på att identifiera när kunden har ett behov av Jetpaks produkter istället för att som tidigare fokusera på varumärkeskännedom.

Produktionseffektivitet

För att optimera produktionen av Jetpaks transporttjänster och öka nätverket av sista-milen transporter där vi bedömer att ett behov finns, arbetar vi med projekt inom kostnads- och produktionseffektivisering, optimering av nätverket för nuvarande markdistribution samt fortsatta strategiska förvärv av lokala distributörer.


Konsolidering av den lokala kurir- och distributionsmarknaden

Den lokala kurir- och distributionsmarknaden i Norden utgörs av många mindre aktörer fokuserade på lokala geografier vilket skapar goda möjligheter för Jetpak att ytterligare stärka sin marknadsposition genom förvärv. Vi har en närvaro på många av dessa geografier med både kontor och personal vilket gör det möjligt att på ett smidigt sätt integrera de förvärvade bolagen, som i sin tur kan skapa kostnadssynergier inom koncernen.


Europeisk expansion

Jetpak är, utöver Norden, idag verksam i England, Benelux, Tyskland och Polen. Vi ser framöver en potential i att etablera fler stationer i Europa och fortsätta växa på den fragmenterade europeiska marknaden.

Finansiella mål

Styrelsen för Jetpak har fastställt följande finansiella mål:

Tillväxt
Koncernens målsättning är att ha en genomsnittlig årlig organisk försäljningstillväxt om minst 5 procent över en konjunkturcykel.

Lönsamhet
Koncernens långsiktiga målsättning är att uppnå en justerad EBITA-marginal om 12 procent.