Styrelse & ledning

Ledning

Kenneth Marx (född 1964)

VD sedan 2016

Utbildning/bakgrund: Kenneth Marx har en MBA från Copenhagen Business School. Han har därutöver haft flera ledande positioner inom SAS, senast som VD för SAS Cargo Group A/S.
Pågående uppdrag: Ägare och grundare av Fiskekonen ApS.
Innehav i Bolaget (antal aktier): 51,882

 

Peter Hallman (född 1972)

CFO sedan 2014

Utbildning/bakgrund: Peter Hallman har en magisterexamen inom International Business med inriktning på finansiering och marknadsföring från Stockholms universitet samt Stockholm School of Business.
Pågående uppdrag: Peter Hallman har inga pågående uppdrag.
Innehav i Bolaget (antal aktier): 9,966

 

Stein Eidsvåg (född 1964)

CCO sedan 2016

Utbildning/bakgrund: Stein Eidsvåg har en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm samt en kandidatexamen i företagsekonomi från University of Wisconsin. Stein Eidsvåg har haft olika ledande positioner framförallt inom internationell logistik med fokus på försäljning och marknadsföring.
Pågående uppdrag: Stein Eidsvåg har inga pågående uppdrag.
Innehav i Bolaget (antal aktier): 2,941

 

Charlotte Ingman (född 1965)

HR Manager sedan 2009

Utbildning/bakgrund: Charlotte Ingman är utbildad personalvetare och har läst flertalet kurser inom företagsekonomi och personaladministration vid Företagsekonomiska institutet i Stockholm.
Pågående uppdrag: Charlotte Ingman har inga pågående uppdrag.
Innehav i Bolaget (antal aktier): 1,472

 

Rikard Lidén (född 1975)

Chief Operating Officer sedan 2014

Utbildning/bakgrund: Rikard Lidén har en MSE från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm samt en MBA från Stockholms universitet. Rikard Lidén har tidigare arbetat i Vattenfall AB
Pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD i Escher Capital AB. Bolagsman i Liden & Söner Handelsbolag.
Innehav i Bolaget (antal aktier): 11,245

 

Stein-Arve Sørensen (född 1954)

Director Strategic Partners sedan 2012

Utbildning/bakgrund: Stein-Arve Sørensen är utbildad inom marknadsföring och handel vid NKI Oslo respektive Jong Bærum Handelsskole.
Pågående uppdrag: Stein-Arve Sørensen har inga pågående uppdrag.
Innehav i Bolaget (antal aktier): 0

 

Rasmus Enderslev (född 1972)

Director Business Development sedan 2018

Utbildning/bakgrund: Rasmus Enderslev har en HHX/Higher Commercial Examination från Tietgen Business School och är utbildad flygfraktspeditör. Han har många års erfarenhet inom flyglogistik, senast med ledande positioner inom SAS Cargo i Norden och USA.
Pågående uppdrag: Rasmus Enderslev har inga pågående uppdrag.
Innehav i Bolaget (antal aktier): 4,145

Styrelse

John Dueholm (född 1951)

Styrelseordförande och ledamot i bolaget

Utbildning/bakgrund: John Dueholm har en masterexamen inom ekonomi från Copenhagen Business School. John Dueholm har tidigare haft olika ledande positioner inom logistik- och flygbranschen, senaste inom SAS-koncernen.
Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Holmris A/S, Internail A/S, Hydratech Industries A/S, BWBP Fonden och SSG A/S. Styrelseledamot i ProData Consult A/S, Globus Wine A/S och Scandinavian Brakes Systems A/S. Medlem av Advisory Board i Flensby & Partners A/S.
Innehav i Bolaget (antal aktier): 9,699

 

Henrik Bonnerup (född 1966)

Ledamot i bolaget

Utbildning/bakgrund:Henrik Bonnerup har en master i ekonomi ifrån Copenhagen Business School. Henrik Bonnerup är partner och CFO på Polaris sedan 2003. Dessförinnan arbetade han på Danske Bank och på Deloitte.
Pågående uppdrag: Styrelseordförande i P-LP 2014 A/S. Styrelseledamot i Holding af 29. juni 2015 A/S, DDM Holding 2 A/S, Allianceplus Holding A/S, P-BS 2008 A/S och P-WT 2007 A/S. Styrelseledamot och medlem av ledningsgruppen i P-AP 2009 A/S, P-DDM 2014 A/S, DDM Holding 1 A/S, HoldCo 2 af 28. april 2017 A/S, P-A17 A/S, P-A2017 Holding 1 A/S, P-A2017 Holding 2 ApS, BidCo af 1. marts 2018 A/S, P – Holding nr. 2 af 15. marts 2018 A/S och P – Holding nr. 1 af 14. marts 2018 A/S. VD och styrelseledamot i BidCo af 28.04.2017 A/S. Delägare i Polaris Management A/S. Medlem av ledningsgruppen i CEKA Holding ApS, PM III C ApS, PM II Holding ApS och PM II C ApS.
Innehav i Bolaget (antal aktier): 0

 

Christian Høy (född 1959)

Ledamot i bolaget

Utbildning/bakgrund: Christian Høy har en HF från Sorø Akademi. Christian Høy har över 30 års erfarenhet av organisations- och strategiutveckling, marknadsföring samt ledarskap inom den internationella transport-och logistikbranschen, med uppdrag som bland annat styrelseordförande för CHS Air Logistics, FACT Danmark och Universal FDX samt exklusiv agent för FedEx i Danmark.
Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Uniteam Transport Systems (HK) ltd samt MC-Rejser. VD i Uniteam Transport Systems (HK) Ltd, Szenzes ApS och Anjoan ApS.
Innehav i Bolaget (antal aktier): 16,620

 

Hans-Åke Persson (född 1951)

Ledamot i bolaget

Utbildning/bakgrund: Hans-Åke Persson har en ekonomikandidatexamen från Lunds universitet. Hans-Åke Persson har därutöver haft flera ledande positioner inom IKEA, senast som VD för IKEA Indirect Material and Services.
Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Easycom Nordic AB, Brunngård Europe AB samt H66 i Helsingborg AB. Styrelseledamot i Jula AB, Jula Poland SP Zoo samt Pelly Group AB.
Innehav i Bolaget (antal aktier): 27,700

 

Bjarne Warmboe (född 1962)

Arbetstagarrepresentant i bolaget

Utbildning/bakgrund: Bjarne Warmboe flera års erfarenhet av produktion och distribution inom transportbranschen och arbetar som lastare på Arlanda flygplats.
Pågående uppdrag: Bjarne Warmboe har inga pågående uppdrag.
Innehav i Bolaget (antal aktier): 0

 

Jarle Kåsen (född 1964)

Arbetstagarrepresentant i bolaget

Utbildning/bakgrund: Jarle Kåsen arbetar som Customs Agent Jetpak Norge AS sedan 2007 och har flera års erfarenhet av arbete med tullfrågor både inom norska posten och från privata bolag.
Pågående uppdrag: Jarle Kåsen har inga pågående uppdrag.
Innehav i Bolaget (antal aktier): 0