Styrelse & ledning

Ledning

Kenneth Marx (född 1964)

Verkställande direktör / CEO sedan 2016

Nationalitet: Dansk

Utbildning/bakgrund: Kenneth Marx har en MBA från Copenhagen Business School. Han har därutöver haft flera ledande positioner inom SAS, senast som VD för SAS Cargo Group A/S.
Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Hardware Group A/S.
Innehav i Bolaget: 105 498 aktier.

 

 

Håkan Mattisson (född 1968)

Finanschef / CFO sedan 2020

Nationalitet: Svensk

Utbildning/bakgrund: Håkan Mattisson har en magisterexamen inom företagsekonomi från Uppsala universitet. Håkan Mattisson har sedan tidigare innehaft ekonomichefspositioner inom bland annat IT, tech och konsultbranscherna.
Pågående uppdrag: Håkan Mattisson har inga pågående uppdrag.
Innehav i Bolaget: 3 200 aktier.

 

Charlotte Ingman (född 1965)

Personalchef sedan 2009

Nationalitet: Svensk

Utbildning/bakgrund: Charlotte Ingman är utbildad personalvetare och har läst flertalet kurser inom företagsekonomi och personaladministration vid Företagsekonomiska institutet i Stockholm.
Pågående uppdrag: Charlotte Ingman har inga pågående uppdrag.
Innehav i Bolaget: 1 472 aktier.

 

Rikard Lidén (född 1975)

Operativ chef / COO sedan 2014

Nationalitet: Svensk

Utbildning/bakgrund: Rikard Lidén har en MSE från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm samt en MBA från Stockholms universitet. Rikard Lidén har tidigare arbetat i Vattenfall AB
Pågående uppdrag: Rikard Lidén har inga pågående uppdrag.
Innehav i Bolaget: 30 000 aktier.

 

Rasmus Enderslev (född 1972)

Försäljningschef / CCO sedan 2020

Nationalitet: Dansk

Utbildning/bakgrund: Rasmus Enderslev har en HHX/Higher Commercial Examination från Tietgen Business School och är utbildad flygfraktspeditör. Han har många års erfarenhet inom flyglogistik, senast med ledande positioner inom SAS Cargo i Norden och USA.
Pågående uppdrag: Rasmus Enderslev har inga pågående uppdrag.
Innehav i Bolaget: 19 145 aktier.

 

Bjarne Gertz (född 1959)

IT-chef / CIO sedan 2022

Nationalitet: Dansk

Utbildning/bakgrund: Bjarne Gertz har en BSc från Ålborg universitet och en MBA från Copenhagen Business School. Han har många års erfarenhet från ledande positioner inom IT och logistikbranscherna, senast som VP Business Development inom Saudia Airlines Cargo Company JSC.
Pågående uppdrag: Bjarne Gertz har inga pågående uppdrag.
Innehav i Bolaget: 0 aktier.

Styrelse

John Dueholm (född 1951)

Nationalitet: Dansk

Styrelseordförande och styrelseledamot i bolaget sedan 2016,
ordförande i ersättningsutskottet och medlem i revisionsutskottet

Utbildning/bakgrund: John Dueholm har en masterexamen inom ekonomi från Copenhagen Business School. John Dueholm har tidigare haft olika ledande positioner inom logistik- och flygbranschen, senaste inom SAS-koncernen.
Pågående uppdrag: Styrelseordförande i InterMail A/S samt verkställande direktör och styrelseledamot i Scandinavian Brake Systems A/S.
Innehav i Bolaget: 9 699 aktier.

John Dueholm är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till större aktieägare.

 

Christian Høy (född 1959)

Nationalitet: Dansk

Styrelseledamot i bolaget sedan 2016,
medlem i ersättningsutskottet

Utbildning/bakgrund: Christian Høy har en HF från Sorø Akademi. Christian Høy har över 30 års erfarenhet av organisations- och strategiutveckling, marknadsföring samt ledarskap inom den internationella transport-och logistikbranschen, med uppdrag som bland annat styrelseordförande för CHS Air Logistics, FACT Danmark och Universal FDX samt exklusiv agent för FedEx i Danmark.
Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Uniteam Transport Systems (HK) Ltd. VD i Uniteam Transport Systems  ApS och Anjoan ApS.
Innehav i Bolaget: 16 620 aktier.

Christian Høy är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till större aktieägare.

Lone Møller Olsen (född 1958)

Nationalitet: Dansk

Styrelseledamot i bolaget sedan 2019,
ordförande i revisionsutskottet

Utbildning/bakgrund: Lone Møller Olsen har en master i ekonomi from Köpenhamns handelshögskola och är auktoriserad revisor. Lone Møller Olsen har varit styrelseproffs sedan 2016. Tidigare var hon partner på Deloitte i mer än 25 år med ansvar för bland annat management positions och customer relations. Hon var tidigare styrelsemedlem i Topdanmark Group och ordförande för revisionskommitten.
Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Karnov AB, BankInvest (investment Funds) och KNI A/S.
Innehav i Bolaget: 6 000 aktier.

Lone Møller Olsen är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till större aktieägare.

 

Shaun Heelan (född 1978)

Nationalitet: Irländsk

Styrelseledamot i bolaget sedan 2019

Utbildning/bakgrund: Shaun Heelan har en BA inom Economics and Business och en M.sc inom High Performance Computing från The University of Dublin (Trinity College). Han har tidigare innehaft höga positioner vid BlueCrest Management, DW Partners (Head of Development för Emerging Markets vid, Head of Commercial Real Estate) och var tidigare Director av Global Mortgage Correlation business vid Bank of America Merrill Lynch och analytiker hos Goldman Sachs.
Pågående uppdrag: Partner på Paradigm Capital, styrelsemedlem i Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ).
Innehav i Bolaget: 0 aktier.

Shaun Heelan är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, men inte till större aktieägare.

 

Morten Werme (född 1983)

Nationalitet: Norsk

Styrelseledamot (arbetstagarledamot) i bolaget sedan 2019

Utbildning/bakgrund: Morten Werme har arbetat inom produktion för Jetpak Norway AS sedan 2012 och har flera års erfarenhet av att arbeta med claims-frågor inom Jetpak Norway AS.
Pågående uppdrag: Morten Werme har inga pågående uppdrag.
Innehav i Bolaget: 0 aktier.

Morten Werme är inte oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, men oberoende i förhållande till större aktieägare.

Tiina Grönroos (född 1982)

Nationalitet: Finsk

Styrelseledamot (arbetstagarledamot) i bolaget sedan 2022

Utbildning/bakgrund: Tiina Grönroos har arbetat i olika roller för Jetpak Finland Oy sedan 2008 och för Jetpak Group AB alltsedan 2016.
Pågående uppdrag: Tiina Grönroos har inga pågående uppdrag.
Innehav i Bolaget: 50 aktier.

Tiina Grönroos är inte oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, men oberoende i förhållande till större aktieägare.