Utdelningspolicy

Utdelningspolicy

Koncernens målsättning är att ha en årlig utdelning till aktieägarna som överstiger 50 procent av periodens resultat. Utdelningsnivån ska ta hänsyn till Koncernens finansiella behov, likviditet, förvärvsmöjligheter, samt allmänna ekonomiska och affärsmässiga förhållanden. Beslut om utdelning fattas av bolagstämman.