Frivilligt uppköpserbjudande 2024

Goldcup 35626 AB (under namnändring till Notalp Logistik AB) har den 19 juni 2024 offentliggjort ett frivilligt kontanterbjudande till aktieägarna i Jetpak Top Holding AB (publ).

Mer information gällande budet går att finna under följande länk:

www.notalp-transportation-offer.com

Den 5 juli 2024 uttalade sig styrelsen för Jetpak Top Holding AB (publ) med anledning av det frivilliga kontanta uppköpserbjudandet från Notalp Logistik AB från den 19 juni, vari styrelsen rekommenderade aktieägarna i Jetpak att inte acceptera erbjudandet.

Det fullständiga pressmeddelandet, inklusive ett oberoende värderingsutlåtande (s.k. fairness opinion), återfinns under rubriken ”Nyheter” på denna sida.