Investerare

NASDAQ First North Premier

Nasdaq First North Premier är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Företag på First North Premier omfattas inte av samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden – Nasdaq Stockholm. Risken att investera i ett företag på First North Premier kan där för vara väsentligt högre än att investera i ett företag på huvudmarknaden. Alla företag med aktier som handlas på First North Premier har en Certified Advisor som övervakar att reglerna efterföljs.

 

Certified advisor

Jetpak har ingått avtal med FNCA Sweden AB (FNCA) i dess egenskap av godkänd rådgivare, så kallad Certified Advisor.

FNCA övervakar som Certified Advisor att Bolaget lever upp till First Norths Premiers regelverk.

Läs mer om FNCA på www.fnca.se