Investerare

Nasdaq First North Premier Growth Market

Nasdaq First North Premier Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av Nasdaq Stockholm. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Företag på First North Premier Growth market omfattas inte av samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. Risken att investera i ett företag på First North Premier Growth Market kan därför vara högre än att investera i ett företag på huvudmarknaden. Alla företag med aktier som handlas på First North Premier Growth Market har en Certified Advisor som övervakar att reglerna efterföljs.

 

Certified advisor

Jetpak har ingått avtal med FNCA Sweden AB (FNCA) i dess egenskap av godkänd rådgivare, så kallad Certified Advisor.

FNCA övervakar som Certified Advisor att Bolaget lever upp till First Norths Premiers regelverk.

Läs mer om FNCA på www.fnca.se eller ring: 08-528 00 299.