Aktien

Jetpak är sedan den femte december 2018 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Aktien handlas med kortnamnet JETPAK och ISIN kod SE 0012012508. Det finns bara ett aktieslag där varje aktie motsvarar en röst. Totalt antal aktier uppgår till 12 187 675 stycken.

Aktuell aktiekurs

För aktuell aktiekurs, vänligen följ denna länk: Nasdaq/Jetpak Top Holding AB

Aktieägare

De 10 största aktieägarna Antal aktier Andel %
1. Skandinaviska Enskilda Banken AB 4 874 224 40,0 %
2. Carnegie Investment Bank AB 4 188 452 34,4 %
3. Nordnet Bank AB 1 115 999 9,2 %
4. Pareto Securities AB 681 332 5,6 %
5. Swedbank AB 455 702 3,7 %
6. Avanza Bank AB 199 611 1,6 %
7. Invima AB 180 000 1,5 %
8. Danske Bank A/S (Sv filial) 146 773 1,2 %
9. Erik Penser Bank AB 85 000 0,7 %
10.  Citibank Europe PLC (Sv filial) 81 024 0,7 %
10 största ägare summa: 12 008 117 98,5 %
Summa övriga aktieägare 179 558 1,5 %
Summa aktier: 12 187 675 100,0 %

 

Förvaltarregistrerade konton eller aktieägare finns inte med i denna sammanställning.
Källa: Offentlig aktiebok via Euroclear Sweden AB per 2023-06-30.