Aktien

Jetpak är sedan 5 december 2018 noterat på First North Stockholm Premier. Aktien handlas under symbolen JETPAK [ISIN SE0012012508]

Nuvarande aktiekurs

69.8

-0.2 -0.29%

Senast uppdaterad:

Feb 19, 2020 10:17 am GMT+0100

Aktiekursgraf

Aktietabell historik, utveckling av aktiekapital

Jetpak Aktie

Certified advisor

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se.