Aktien

Jetpak är sedan 5 december 2018 noterat på First North Stockholm Premier. Aktien handlas under symbolen JETPAK [ISIN SE0012012508]

Nuvarande aktiekurs

44

0 0%

Senast uppdaterad:

May 20, 2019 18:00 pm GMT+0200

Aktiekursgraf

Aktietabell historik, utveckling av aktiekapital

Jetpak Aktie