Aktien

Jetpak är sedan den femte december 2018 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Aktien handlas med kortnamnet JETPAK och ISIN kod SE 0012012508. Det finns bara ett aktieslag där varje aktie motsvarar en röst. Totalt antal aktier från juli 2022 uppgår till 12 187 675 stycken.

Aktuell aktiekurs

För aktuell aktiekurs, vänligen följ denna länk: Nasdaq/Jetpak Top Holding AB

Aktieägare

De 10 största aktieägarna Antal aktier Andel %
1. Skandinaviska Enskilda Banken AB 5 011 706 41,8 %
2. Carnegie Investment Bank AB 3 818 528 31,8 %
3. Nordnet Bank AB  935 581 7,8 %
4. Swedbank AB 868 931 7,2 %
5. Pareto Securities AB 571 487 4,8 %
6. Invima AB 180 000 1,5 %
7. Avanza Bank AB 174 403 1,5 %
8. Danske Bank A/S (Sv filial) 146 773 1,2 %
9. Citibank Europe PLC (Sv filial) 84 379 0,7 %
10. Erik Penser Bank AB 67 000 0,6 %
10 största ägare summa: 11 858 788 98,8 %
Summa övriga aktieägare 140 993 1,2 %
Summa aktier: 11 999 781 100,0 %

 

Förvaltarregistrerade konton eller aktieägare finns inte med i denna sammanställning.
Källa: Offentlig aktiebok via Euroclear Sweden AB per 2022-06-30.
Antalet aktier kommer från juli 2022 att öka med 187 894 st. som en effekt av teckningsoptionsprogram 2019/2022.