Aktien

Jetpak är sedan den femte december 2018 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Aktien handlas med kortnamnet JETPAK och ISIN kod SE 0012012508. Det finns bara ett aktieslag där varje aktie motsvarar en röst. Totalt antal aktier uppgår till 12 187 675 stycken.

Aktuell aktiekurs

För aktuell aktiekurs, vänligen följ denna länk: Nasdaq/Jetpak Top Holding AB

Aktieägare

De 10 största aktieägarna Antal aktier Andel %
1. Skandinaviska Enskilda Banken AB 5 029 433 41,3 %
2. Carnegie Investment Bank AB 3 860 257 31,7 %
3. Nordnet Bank AB  951 901 7,8 %
4. Swedbank AB 878 516 7,2 %
5. Pareto Securities AB 583 704 4,8 %
6. Avanza Bank AB 196 698 1,6 %
7. Invima AB 180 000 1,5 %
8. Danske Bank A/S (Sv filial) 146 773 1,2 %
9. Erik Penser Bank AB 85 000 0,7 %
10.  Citibank Europe PLC (Sv filial) 83 274 0,7 %
10 största ägare summa: 11 995 556 98,4 %
Summa övriga aktieägare 192 119 1,6 %
Summa aktier: 12 187 675 100,0 %

 

Förvaltarregistrerade konton eller aktieägare finns inte med i denna sammanställning.
Källa: Offentlig aktiebok via Euroclear Sweden AB per 2022-12-30.