Aktien

Jetpak är sedan den femte december 2018 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Aktien handlas med kortnamnet JETPAK och ISIN kod SE 0012012508. Det finns bara ett aktieslag där varje aktie motsvarar en röst. Totalt antal aktier uppgår till 12 187 675 stycken.

Aktuell aktiekurs

För aktuell aktiekurs, vänligen följ denna länk: Nasdaq/Jetpak Top Holding AB

Aktieägare

De 10 största aktieägarna Antal aktier Andel %
1. Skandinaviska Enskilda Banken AB 5 033 071 41,3 %
2. Carnegie Investment Bank AB 3 865 659 31,7 %
3. Nordnet Bank AB  945 736 7,8 %
4. Swedbank AB 877 026 7,2 %
5. Pareto Securities AB 585 232 4,8 %
6. Avanza Bank AB 201 958 1,7 %
7. Invima AB 180 000 1,5 %
8. Danske Bank A/S (Sv filial) 146 773 1,2 %
9. Erik Penser Bank AB 85 000 0,7 %
10.  Citibank Europe PLC (Sv filial) 82 811 0,7 %
10 största ägare summa: 12 003 266 98,5 %
Summa övriga aktieägare 184 409 1,5 %
Summa aktier: 12 187 675 100,0 %

 

Förvaltarregistrerade konton eller aktieägare finns inte med i denna sammanställning.
Källa: Offentlig aktiebok via Euroclear Sweden AB per 2023-03-31.