Aktien

Jetpak är sedan 5 december 2018 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Aktien handlas under symbolen JETPAK med ISIN SE 0012012508 och med LEI koden 549300TXXKTAOEUUB142.

Nuvarande aktiekurs

94.2

0.2 0.21%

Senast uppdaterad:

Mar 03, 2021 11:35 am GMT+0100

Aktierelaterat program (Teckningsoptioner)

På extra bolagsstämma den 4 juni 2019 beslöts att emittera max 300 000 teckningsoptioner för ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner i Bolaget.

Löptiden för detta optionsprogram är tre år och teckningsperiod för detta program ”LTIP 2019/2022” är i juni 2022.

Teckningsoptionerna har marknadsvärderats enligt Balck & Scholes modell.

Optionens pris fastställdes till 4,68 SEK per option och lösenpriset till 48,49 SEK per aktie.

Maximal aktieutspädning till följd av detta incitamentsprogram uppgår till 2,44 %.

Totalt tecknades 197 894 teckningsoptioner.

Återstående optioner, 102 106 stycken, innehas av Bolaget.

Inga andra optionsprogram existerar inom Bolaget.