IPO - First North Premier

Den 15 november 2018 offentliggjorde Jetpak Top Holding AB (publ) sin avsikt att notera Jetpak på Nasdaq First North. Den 26 november offentliggjordes prospektet. Instruktioner om hur man tecknar aktier finns tillgängligt i prospektet. För mer detaljer om den planerade noteringen, se nedan.

 

Preliminär tidplan

Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige:  27 november 2018 – 3 december 2018
Anmälningsperiod för institutionella investerare:  27 november 2018 – 4 december 2018
Offentliggörande av slutgiltigt pris i Erbjudandet:  5 december 2018
Första dag för handel av Jetpaks aktier:  5 december 2018
Likviddag:  7 december 2018

 

 Pressmeddelande 4 dec: Jetpak Top Holding AB (publ) bekräftar att villkoret för inlösen avseende sina upp till 600 000 000 SEK seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta med ISIN SE0009269673 är uppfyllt Ladda ner

 Pressmeddelande 4 dec: Kommuniké från extra bolagsstämma i Jetpak Ladda ner

 Pressmeddelande 4 dec: Det slutgiltiga priset för Jetpaks notering fastställs till 45 SEK per aktie – handeln inleds imorgon Ladda ner
 Pressmeddelande 4 dec: Ny ISIN-kod för Jetpaks aktier Ladda ner

 Pressmeddelande 30 nov: Kommuniké från extra bolagsstämma i Jetpak Ladda ner

Pressmeddelande 26 nov: Jetpak offentliggör prospekt och prisintervall för notering på Nasdaq First North Premier Ladda ner

 Prospekt: Inbjudan att förvärva aktier i Jetpak Top Holding AB (publ) Ladda ner

 Pressmeddelande 15 nov: Jetpak planerar notering på Nasdaq First North Premier samt förbereder återbetalning av sitt utestående obligationslån Ladda ner

 Pressmeddelande 15 nov: Jetpak Top Holding AB (publ) kommer att skicka en villkorad underrättelse om inlösen avseende sina upp till 600 MSEK seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta med ISIN SE0009269673 Ladda ner

 Pressmeddelande 15 nov: Kommuniké från extra bolagsstämma i Jetpak Ladda ner

 

För ytterligare information om finansiering/obligationslån, läs här

Erbjudandet till allmänheten

Anmälan från allmänheten kan göras under perioden kan göras under perioden 27 november – 3 december 2018 genom inlämnade av anmälningssedel till SEB.

 Allmänhetens anmälningssedel för förvärv av aktier i Jetpak Top Holding AB (publ) Ladda ner

Kunder i Pareto Securities, Avanza och Nordnets som är anslutna till tjänster via internet kan anmäla sig till förvärv via respektive interntjänst. Se länkar nedan:

www.paretosec.se
www.avanza.se
www.nordnet.se

Informationen på denna del av webbplatsen är begränsad och får inte lämnas, spridas eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller i någon del, till eller i USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia (”USA”), Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådana handlingar kan utgöra ett brott mot lag eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.