Finansiering / Obligationslån

Jetpak har emitterat ett säkerställt obligationslån om högst 400 MSEK inom ett totalt rambelopp om 600 MSEK som ursprungligen ingicks den 2 december 2016.
Nedan återfinns utgiven relaterad dokumentation om obligationslånet.

Dokument

2018

Jetpak Top Holding AB (publ) kommer att skicka en villkorad underrättelse om inlösen avseende sina upp till 600 MSEK seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta med ISIN SE0009269673 2018-11-05 Ladda ner

 

2017

Results from written procedure Jetpak Top Holding 2017-11-08
Ladda ner
Godkännande och registrering av prospekt 2017-01-27 Ladda ner
Jetpak utelämnande av uppgift 2017-01-27 Ladda ner
Jetpak språkdispens 2017-01-27 Ladda ner
Jetpak Top Holding AB Prospectus final 2017-01-27 Ladda ner
Jetpak Top Holding AB offentliggör prospect och ansöker
om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm.pdf 2017-01-27
Ladda ner
Jetpak Top Holding AB publishes bond prospecturs and
applies for listing of its bonds on Nasdaq Stockholm.pdf 2017-01-27
Ladda ner
Notice of amendment and restatement of the Terms and
Conditions 2017-01-23
Ladda ner
Terms & Conditions amended 2017-01-23 Ladda ner

 

2016

Intercreditor agreement 2016-12-02 Ladda ner
Guarantee and adherence agreement 2016-12-02 Ladda ner
Terms & Conditions 2016-11-30 Ladda ner
Prenumerera

Typ av information: