« Nyheter

Jetpaks årsredovisning för 2023 har publicerats

Jetpak Top Holding AB (publ) publicerar härmed sin årsredovisning och koncernredovisning samt hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2023.
Rapporterna finns från och med i dag tillgängliga på vår webbplats,
https://jetpakgroup.com/investerare/finansiella-rapporter/, samt även bifogade till detta meddelande.

En tryckt års- och hållbarhetsredovisning kommer att distribueras till de aktieägare som har begärt det och kan även beställas via https://jetpakgroup.com/investerare/finansiella-rapporter/ .

Jetpak Top Holding ABs årsstämma kommer att äga rum den 11 juni 2024 klockan 14:00 i advokatfirman Törngren Magnell & Partners lokaler på Jakobs Torg 3 i Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Mattisson, CFO

Telefon: +46 (0)85558 52 20

e-mail: ir@jetpak.se

Front page

Bolagets Certified Adviser:
FNCA Sweden AB
Om Jetpak:

Jetpak är det enkla och snabbaste alternativet för prioriterade leveranser dörr till dörr.
Jetpak erbjuder lösningar för både spontana transportbehov och skräddarsydd logistik.
Jetpak finns representerat på fler än 170 orter runt om i Norden och Europa.
Jetpak Top Holding AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och
handlas med ISIN-koden SE0012012508 under kortnamnet JETPAK.