Välkommen till Jetpak

Nya värden genom snabba transporter

Jetpak är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market

För information om Jetpaks notering på Nasdaq First North Premier, klicka här.

Nyheter
11 jun
Kommuniké från årsstämman i Jetpak Top Holding AB (publ)

Årsstämman i Jetpak Top Holding AB (publ) (”Jetpak” eller ”Bolaget”) hölls i...

28 maj
Jetpak Top Holding AB (publ):Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2024

Första kvartalet: 1 januari – 31 mars 2024 · Nettoomsättningen minskade med -2,9 % till 300 575 (309...

17 maj
Inbjudan till telefonkonferens i samband med Jetpak Top Holding AB:s första kvartal 2024

Jetpak Top Holding AB (publ) offentliggör sin rapport för det första kvartalet 2024 tisdagen den 28 ...

14 maj
Jetpaks årsredovisning för 2023 har publicerats

Jetpak Top Holding AB (publ) publicerar härmed sin årsredovisning och koncernredovisning samt hållba...

07 maj
Kallelse till årsstämma i Jetpak Top Holding AB (publ)

Aktieägarna i Jetpak Top Holding AB (publ), org.nr 559081-5337, (”Bolaget”) kallas härme...

28 feb
Jetpak Top Holding AB (publ):Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2023 · Totala intäkter minskade med -7,4 % till 297 1...

Hållbarhet

Jetpak arbetar på ett medvetet och hänsynsfullt sätt i alla beslut inom verksamheten som antingen direkt eller indirekt påverkar miljön.

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på Jetpaks nyhetsbrev