Välkommen till Jetpak

Nya värden genom snabba transporter

Jetpak är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market

För information om Jetpaks notering på Nasdaq First North Premier, klicka här.

Nyheter
04 jun
Kommuniké från årsstämman i Jetpak Top Holding AB (publ) 4 juni 2021

Årsstämman i Jetpak Top Holding AB (publ) (”Jetpak” eller ”Bolaget”) hölls i...

27 maj
Jetpak Top Holding AB (publ): Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021

Första kvartalet: 1 januari – 31 mars 2021: · Totala intäkter ökade med 4,6 % till 250 430 (239 483)...

18 maj
Jetpak: Inbjudan till presentation av det första kvartalet 2021, den 27 maj kl. 10:00

Jetpak Top Holding AB (publ) bjuder härmed in till presentation med anledning av publiceringen av bo...

12 maj
Jetpaks årsredovisning för 2020 har publicerats

Jetpak Top Holding AB (publ) publicerar härmed sin årsredovisning och koncernredovisning samt hållba...

28 apr
Kallelse till årsstämma i Jetpak Top Holding AB (publ)

Aktieägarna i Jetpak Top Holding AB (publ), org. nr 559081-5337, (”Bolaget”) kallas härm...

25 feb
Jetpak Top Holding AB (publ): Helårsrapport 1 januari – 31 december 2020

Fjärde kvartalet: 1 oktober – 31 december 2020: · Totala intäkter ökade med 15,2 % till 251 276 (218...

Hållbarhet

Jetpak arbetar på ett medvetet och hänsynsfullt sätt i alla beslut inom verksamheten som antingen direkt eller indirekt påverkar miljön.

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på Jetpaks nyhetsbrev