Välkommen till Jetpak

Nya värden genom snabba transporter

Jetpak är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market

För information om Jetpaks notering på Nasdaq First North Premier, klicka här.

Nyheter
28 feb
Jetpak Top Holding AB (publ):Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2023 · Totala intäkter minskade med -7,4 % till 297 1...

15 feb
Inbjudan till telefonkonferens i samband med Jetpak Top Holding AB:s fjärde kvartal 2023

Jetpak Top Holding AB (publ) offentliggör sin rapport för det fjärde kvartalet och helåret 2023 onsd...

21 dec
Jetpak förvärvar Kvalitetstransport A/S i Norge för 22 MNOK

Jetpak Top Holding AB (publ) har genom sitt dotterbolag Jetpak Norge AS idag tecknat avtal om att fö...

28 nov
Jetpak Top Holding AB (publ):Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

Tredje kvartalet: 1 juli – 30 september 2023 · Totala intäkter minskade med -9,2 % till 279 86...

20 nov
Inbjudan till telefonkonferens i samband med Jetpak Top Holding AB:s tredje kvartal 2023

Jetpak Top Holding AB (publ) offentliggör sin rapport för perioden 1 januari – 30 september 2023 tis...

02 okt
Jetpak förvärvar BudAB för initialt 24,8 miljoner

Jetpak Top Holding AB (publ) har genom sitt dotterbolag Jetpak Group AB idag tecknat avtal om att fö...

Hållbarhet

Jetpak arbetar på ett medvetet och hänsynsfullt sätt i alla beslut inom verksamheten som antingen direkt eller indirekt påverkar miljön.

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på Jetpaks nyhetsbrev