Välkommen till Jetpak

Nya värden genom snabba transporter

Jetpak är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market

För information om Jetpaks notering på Nasdaq First North Premier, klicka här.

Nyheter
25 maj
Jetpak Top Holding AB (publ):Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

Första kvartalet: 1 januari – 31 mars 2023 · Totala intäkter ökade med 4,7 % till 313 123 (299 107) ...

11 maj
Jetpaks årsredovisning för 2022 har publicerats

Jetpak Top Holding AB (publ) publicerar härmed sin årsredovisning och koncernredovisning samt hållba...

11 maj
Inbjudan till telefonkonferens i samband med Jetpak Top Holding AB:s första kvartal 2023

Jetpak Top Holding AB (publ) offentliggör sin rapport för perioden 1 januari – 31 mars 2023 torsdage...

05 maj
Kallelse till årsstämma i Jetpak Top Holding AB (publ)

Aktieägarna i Jetpak Top Holding AB (publ), org.nr 559081-5337, (”Bolaget”) kallas härme...

03 maj
Jetpak förvärvar Budakuten för initialt 10 miljoner

Jetpak Top Holding AB (publ) har genom sitt dotterbolag Jetpak Malmö AB idag tecknat avtal om att fö...

28 feb
Jetpak Top Holding AB (publ):Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2022

Fjärde kvartalet: 1 oktober – 31 december 2022 · Totala intäkter ökade med 16,5 % till 320 778 (275 ...

Hållbarhet

Jetpak arbetar på ett medvetet och hänsynsfullt sätt i alla beslut inom verksamheten som antingen direkt eller indirekt påverkar miljön.

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på Jetpaks nyhetsbrev