« Nyheter

Jetpaks årsredovisning för 2021 har publicerats

Jetpak Top Holding AB (publ) publicerar härmed sin års- och koncernredovisning samt hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2021.
Rapporterna finns från och med idag tillgängliga på vår webbplats,
https://jetpakgroup.com/investerare/finansiella-rapporter/, samt även bifogade till detta meddelande.

Tryckt års- och koncernredovisning samt hållbarhetsrapport kommer att distribueras till de aktieägare som har begärt det och kan även beställas via https://jetpakgroup.com/investerare/finansiella-rapporter/ .

Jetpaks årsstämma kommer att äga rum den 9 juni 2022.
Med stöd av tillfälliga lagregler och baserat på en fortsatt försiktighet rörande covid-19-pandemin genomförs årsstämman enbart genom förhandsröstning och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Mattisson, CFO

Telefon: +46 (0) 85558 52 20

e-mail: ir@jetpak.se

Front page

Bolagets Certified Adviser:
FNCA Sweden AB
telefon: +46 (0) 8 5280 03 99
e-mail: info@fnca.se

Om Jetpak:

Jetpak är det enkla och snabbaste alternativet för prioriterade leveranser dörr till dörr.
Jetpak erbjuder lösningar för både spontana transportbehov och skräddarsydd logistik.
Jetpak finns representerat på fler än 170 orter runt om i Norden och Europa.
Jetpak Top Holding AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas med ISIN-koden SE0012012508 under kortnamnet JETPAK.