« Nyheter

Jetpaks årsredovisning för 2020 har publicerats

Jetpak Top Holding AB (publ) publicerar härmed sin årsredovisning och koncernredovisning samt hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2020.
Rapporterna finns från och med idag tillgängliga på vår webbplats,
https://jetpakgroup.com/investerare/finansiella-rapporter/, samt även bifogade till detta meddelande.

En tryckt års- och hållbarhetsredovisning kommer att distribueras till de aktieägare som har begärt det och kan även beställas via https://jetpakgroup.com/investerare/finansiella-rapporter/.

Jetpaks årsstämma äger rum den 4 juni 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kenneth Marx, verkställande direktör
Telefon: +46 (0) 73 368 54 00
e-mail: ir@jetpak.se

Front page

Bolagets Certified Adviser:
FNCA Sweden AB
telefon: +46 8 528 003 99
e-mail: info@fnca.se
 

Om Jetpak:
Jetpak är det enkla och snabbaste alternativet för prioriterade leveranser dörr till dörr.
Vi erbjuder lösningar för både spontana transportbehov och skräddarsydd logistik.
Jetpak finns representerat på fler än 170 orter runt om i Norden och Europa.
Jetpak Top Holding AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas med ISIN-koden SE0012012508 under kortnamnet JETPAK.