« Nyheter

Valberedning utsedd i Jetpak Top Holding AB (publ) inför årsstämman 2019

Valberedningens fyra representanter för Jetpak Top Holding AB är nu utsedda inför årsstämman 2019.

Enligt de principer för valberedning i Jetpak Top Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”Jetpak”) som antogs på extra bolagsstämma den 30 november 2018 ska valberedningen bestå av fyra ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna per den 31 december 2018. Den fjärde ledamoten ska vara styrelsens ordförande.

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman 2019 fastställts till att bestå av följande personer som tillsammans representerar cirka 59 procent av antalet aktier och röster i Bolaget per den 31 december 2018:

· Henrik Bonnerup, utsedd av Polaris Private Equity III K/S
· John Dueholm, styrelseordförande
· Jan Hummel utsedd valberedningens ordförande av Paradigm Capital
· Ulf Strömsten utsedd av Nordic Cross Asset Management

Styrelseordföranden har kontaktat de sex största aktieägarna i enlighet med principerna för valberedningen varvid två aktieägare tackat nej till att utse ledamöter av valberedningen. Valberedningen består därmed enligt ovan av fyra ledamöter i enlighet med de av årsstämman antagna principerna.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2019 samt på Bolagets hemsida, http://www.jetpakgroup.com.

Jetpaks årsstämma kommer hållas i Stockholm den 29 april 2019.

För mer information vänligen kontakta:

Kenneth Marx, VD Jetpak

+46 (0) 73 368 54 00, kenneth.marx@jetpak.com 

Peter Hallman, CFO Jetpak

+ 46 (0) 73 368 52 10, peter.hallman@jetpak.se 

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB email info@fnca.se, telefon +46 8 528 003 99.

För mer information, vänligen besök: https://jetpakgroup.com.

OM JETPAK

Jetpak är det enkla och snabbaste alternativet för prioriterade leveranser dörr till dörr. Vi erbjuder lösningar för både spontana transportbehov och skräddarsydd logistik. Jetpak verkar primärt inom ”courier, express, and parcel” marknaden (s.k. CEP marknaden), och bolagets verksamhet delas huvudsakligen upp i ett Express Ad-hoc – och Express Systemized segment. Jetpak finns representerat på fler än 170 orter runt om i Norden och Europa. Jetpak har ett unikt och flexibelt kunderbjudande baserat på tillgången till cirka 4000 flygavgångar dagligen och ett omfattande distributionsnätverk med cirka 700 budbilar. Detta är något som möjliggör att för marknaden kunna leverera den snabbaste och mest omfattande sammadagstjänsten. Detta kan kompletteras ytterligare med en unik skräddarsydd nästadagstjänst för systemsatta transporter. Din leverans är vår viktigaste prioritet. Vi är Jetpak – enkla, snabbast & mest precisa. Jetpak Top Holding AB är sedan 5e december 2018 noterat på Nasdaq First North Premier och handlas med ISIN-koden SE0012012508 och under kortnamn JETPAK.

Release

99.17 KB