« Nyheter

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

ABG Sundal Collier AB meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i Jetpak Top Holding AB:s (publ) (”Jetpak” eller ”Bolaget”) aktier på Nasdaq First North Premier i Stockholm.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om att förvärva av stamaktier i Bolaget och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier (”Erbjudandet”) har ABG Sundal Collier möjlighet att, i egenskap av Sole Global Coordinator, genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq First North Premier, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen för handel i aktierna på Nasdaq Nasdaq First North Premier, dvs. 5 december 2018, och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Sole Global Coordinator har dock ingen skyldighet att genomföra någon stabilisering och det finns ingen garanti för att stabilisering kommer att genomföras. Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet.

I syfte att täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet har Huvudägarna (1) åtagit sig att, på begäran av ABG Sundal Collier och Pareto Securities (tillsammans i egenskap av Joint Bookrunners), erbjuda upp till ytterligare 1 078 000 befintliga aktier vilket motsvarar upp till cirka 15 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”) till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, det vill säga 45 SEK.

ABG Sundal Collier har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, på Nasdaq First North Premier enligt nedan. Utförda stabiliseringsåtgärder meddelades även den 14 december. Kontaktperson på ABG Sundal Collier är Erik Skog (tel: +46 (0) 8 56 62 94 71).

+———————–+—————————-+
|Stabiliseringsinformation: |
+———————–+—————————-+
|Emittent: |Jetpak Top Holding AB (publ)|
+———————–+—————————-+
|Instrument: |Aktier (SE0012012508) |
+———————–+—————————-+
|Erbjudandestorlek: |7 222 000 aktier |
+———————–+—————————-+
|Övertilldelningsoption |1 078 000 aktier |
+———————–+—————————-+
|Erbjudandepris: |45 SEK |
+———————–+—————————-+
|Ticker: |JETPAK |
+———————–+—————————-+
|Stabiliseringsansvarig:|ABG Sundal Collier |
+———————–+—————————-+

+———-+———+——–+——–+————+——+————-+
|Stabiliseringstransaktioner: |
+———-+———+——–+——–+————+——+————-+
|Datum |Kvantitet|Pris |Pris |Pris |Valuta|Handelsplats |
| | |(högsta)|(lägsta)|(volymviktat| | |
| | | | |genomsnitt) | | |
+———-+———+——–+——–+————+——+————-+
|2018-12-05|507 000  |44,90  |41,60  |43,73  |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+———-+———+——–+——–+————+——+————-+
|2018-12-06|79 000  |42,70  |42,00  |42,38  |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+———-+———+——–+——–+————+——+————-+
|2018-12-07|25 996  |43,71  |42,20  |43,23  |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+———-+———+——–+——–+————+——+————-+
|2018-12-10|21 000  |42,90  |42,70  |42,83  |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+———-+———+——–+——–+————+——+————-+
|2018-12-11|26 275  |43,59  |42,85  |43,28  |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+———-+———+——–+——–+————+——+————-+
|2018-12-12|5 095  |43,52  |43,50  |43,50  |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+———-+———+——–+——–+————+——+————-+
|2018-12-13|25 733  |43,50  |43,20  |43,47  |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+———-+———+——–+——–+————+——+————-+
|2018-12-14|8 000 |43,00 |42,80 |42,90 |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+———-+———+——–+——–+————+——+————-+
|2018-12-18|61 993  |43,50  |42,80  |43,33  |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+———-+———+——–+——–+————+——+————-+
|2018-12-19|17 908  |43,50  |43,40  |43,48  |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+———-+———+——–+——–+————+——+————-+
|2018-12-20|1 856  |43,00  |43,00  |43,00  |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+———-+———+——–+——–+————+——+————-+
|2018-12-21|34 204 |43,00 |43,50 |43,29 |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+———-+———+——–+——–+————+——+————-+

För mer information vänligen kontakta:

Kenneth Marx, VD Jetpak.

+46 (0) 73 368 54 00, kenneth.marx@jetpak.com 

Peter Hallman, CFO Jetpak.

+46 (0) 73 368 52 10, peter.hallman@jetpak.se 

Denna information är sådan information som Jetpak Top Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 december 2018, klockan 18:00 CET. 

———————————————————————-

(1) ”Huvudägarna” avser i) Polaris Private Equity III K/S och Kommanditselskabet af 1. marts 2009 (CIV), som representeras av sin general partner Polaris III Invest Fonden, Polaris Private Equity II K/S, och ii) Kommanditselskabet (CIV) af 8 februar 2005, som representeras av sina general partners Polaris Invest II ApS och Polaris II Invest Fonden.

Release

199.84 KB