« Nyheter

Kvartalsrapport Jetpak Top Holding AB för perioden 1 januari – 31 mars 2017

Jetpak Top Holding AB släpper sin kvartalsrapport över årets tre första månader.

· Nettoomsättningen steg med 16 % till 182 809 (157 199) TSEK

· Rörelseresultat uppgick till 12 978 (13 070) TSEK

· Periodens resultat uppgick till 4 172 (7 441) TSEK

VD Kenneth Marx; 

Under första kvartalet upplever Jetpak en fortsatt prispress inom bolagets båda segment, Express och Logistik. Trots en hård konkurrens har vi dock lyckats fortsätta den positiva intäktsutvecklingen på våra premiumprodukter, även om några av konkurrenterna i framför allt Norge undergräver priserna på samma dag / ad hoc marknaden. Vår distributionsverksamhet utmanas av många lokala konkurrenter, men vi har lyckats behålla en stark position, trots att marginalerna utmanas.

Totala intäkter under första kvartalet uppgår till  182,8 MSEK, vilket är en ökning med 16% jämfört med föregående år. Ökningen drivs främst av våra tjänster Courier Express (segment Express) och Courier Logistics (segment Logistik) och NextDay (segment Express).

Ebitda motsvarar 13,0 MSEK, vilket är en negativ avvikelse på 0,1 MSEK jämfört med föregående år. Avvikelsen beror främst på förändringar av produktmixen, men även beroende på att Jetpak under kvartalet investerat i marknadskampanjer med fokus på ökade volymer inom samma dag / ad hoc leveranser.

Release

784.43 KB