« Nyheter

Kvartalsrapport 1 juli – 30 september 2018 för Jetpak Top Holding AB

Kvartal 3: 1 juli – 30 september 2018

· Nettoomsättningen ökade med 6,5% till 198 001 (185 878) TSEK

· EBITDA uppgick till 20 098 (16 578) TSEK

· Rörelseresultatet uppgick till 18 132 (14 755) TSEK

· Periodens resultat uppgick till 7 611 (4 576) TSEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 21 153 (3 017) TSEK

Delåret: 1 januari – 30 september 2018

· Nettoomsättningen ökade med 8,4% till 594 377 (548 178) TSEK

· EBITDA uppgick till 59 224 (51 118) TSEK

· Rörelseresultat uppgick till 53 528 (45 640) TSEK

· Periodens resultat uppgick till 23 903 (18 844) TSEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15 227 (5 034) TSEK

Kommentar från VD Kenneth Marx

Omsättningen taktade av snabbare än förväntat i starten av juli och hade en något trögare start i augusti. Detta orsakades delvis av en mycket varm sommar, vilket resulterade i lägre aktivitetsnivå bland våra kunder. Specifika kundsegment påverkades starkt av väderförhållandena, till exempel gällande reservdelsdistribution inom jordbrukssektorn som låg på lägre nivå än normalt. Mot slutet av augusti och under september är omsättningen tillbaka på förväntade nivåer. 

Trots det har Jetpak har under det tredje kvartalet haft en nettoomsättningsökning på 6,5 procent. En ökning inom segment Express Ad-hoc på 5,3 procent och 7,7 procent inom segment Express Systemized. Tillväxten av Jetpak Direct (bolagets sammadag-produkt inom segment Express Ad-hoc) har en fortsatt tillväxt inom kvartalet på 5,0 procent (med en täckningsgrad på i genomsnitt 56 procent). Detta är ett resultat av en mycket fokuserad marknadsföringsstrategi gentemot kunderna i bolagets s.k. ”long tail” i kombination med förbättrad kundanalys genom utnyttjande av vårt nya CRM-system. Vidare drar båda segmenten nytta av skapandet av ett Business Partner-program (återförsäljarprogram), vilket driver ytterligare försäljning inom båda segmenten. 

EBITDA uppgick för kvartalet till 20 098 TSEK vilket är en ökning med 3 520 TSEK jämfört med samma period föregående år. Något som förklaras av att bolaget stärkt sin konsoliderade täckningsgrad genom fördelaktig kund mix inom båda segmenten samt via effekter från löpande produktionseffektiviseringsprojekt. Även starka valutakurser har påverkat positivt. 

Release

487.37 KB