« Nyheter

Jetpaks styrelse drar tillbaka förslag om utdelning med anledning av coronavirusets påverkan

Som en konsekvens av den osäkerhet som råder till följd av det globala utbrottet av det nya coronaviruset (Covid-19) har styrelsen för Jetpak Top Holding AB (publ.) beslutat att dra tillbaka tidigare förslag om utdelning inför årsstämma 2020.

Som ett resultat av det globala utbrottet av det nya coronaviruset (Covid-19) och av att allt fler länder stänger sina gränser förväntas negativa effekter på världsekonomin framöver. Spridningen av Covid-19 påverkar marknader där Jetpak bedriver verksamhet. Jetpak bedömer därför att efterfrågan under 2020 kommer att påverkas negativt till följd av den osäkra situationen och ett förväntat utmanande marknadsläge.

Det är i nuläget inte möjligt att kvantifiera de finansiella effekterna, givet det exceptionella och osäkra marknadsläget. Det är styrelsens bedömning att det tidigare kommunicerade förslaget om utdelning (4 SEK per aktie) under rådande omständigheter inte längre är försvarligt då bolaget och koncernen kan behöva ha en ökad finansiell beredskap framöver. Styrelsen har därför beslutat att dra tillbaka förslaget om utdelning. Ifall omvärlds- och marknadsförhållandena stabiliseras under året, samt att bolagets finansiella ställning tillåter, kan styrelsen senare under året komma att kalla till en extra bolagsstämma i syfte att besluta om en vinstutdelning.
Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2020 kl. 18:00. Informationen är sådan information som Jetpak Top Holding AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kenneth Marx, VD Jetpak, +46 (0) 73 368 54 00, ir@jetpak.com
Om Jetpak:
Jetpak är det enkla och snabbaste alternativet för prioriterade leveranser dörr till dörr. Vi erbjuder lösningar för både spontana transportbehov och skräddarsydd logistik. Jetpak finns representerat på fler än 170 orter runt om i Norden och Europa. Jetpak har ett unikt och flexibelt kunderbjudande baserat på tillgången till cirka 4000 flygavgångar dagligen och ett omfattande distributionsnätverk med cirka 700 budbilar. Detta är något som möjliggör att för marknaden kunna leverera den snabbaste och mest omfattande sammadagstjänsten. Detta kan kompletteras ytterligare med en unik skräddarsydd nästadagstjänst för systemsatta transporter. Din leverans är vår viktigaste prioritet. Vi är Jetpak – enkla, snabbast & mest precisa. Aktierna i Jetpak Top Holding AB är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas med ISIN-koden SE0012012508 och under kortnamnet JETPAK.

Bolagets certified advisor är FNCA Sweden AB, email info@fnca.se, telefon: +46 8 528 003 99. 

För ytterligare information, vänligen besök: www.jetpakgroup.com