« Nyheter

Jetpaks årsredovisning för 2018 har publicerats

Jetpak Top Holding AB (publ) publicerar härmed sin årsredovisning för 2018. Rapporten finns från och med idag tillgänglig på vår webbplats, https://jetpakgroup.com, samt bifogad detta meddelande.

Jetpak Top Holding AB (publ) publicerar härmed sin årsredovisning för 2018. Rapporten finns från och med idag tillgänglig på vår webbplats, https://jetpakgroup.com, samt bifogad detta meddelande.

Kontaktpersoner:

Kenneth Marx, CEO, telefon +46 (0) 73 368 54 00, e-mail kenneth.marx@jetpak.com

Peter Hallman, CFO, telefon + 46 (0) 73 368 52 10, e-mail peter.hallman@jetpak.se

För ytterligare information, vänligen besök: https://jetpakgroup.com

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, e-mail info@fnca.se, telefon +46 8 528 003 99

Denna information är sådan information som Jetpak Top Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2019 kl.17:30 CET.

Om Jetpak:

Jetpak är det enkla och snabbaste alternativet för prioriterade leveranser dörr till dörr. Vi erbjuder lösningar för både spontana transportbehov och skräddarsydd logistik. Jetpak finns representerat på fler än 170 orter runt om i Norden och Europa. Jetpak har ett unikt och flexibelt kunderbjudande baserat på tillgången till cirka 4000 flygavgångar dagligen och ett omfattande distributionsnätverk med cirka 700 budbilar. Detta är något som möjliggör att för marknaden kunna leverera den snabbaste och mest omfattande sammadagstjänsten. Detta kan kompletteras ytterligare med en unik skräddarsydd nästadagstjänst för systemsatta transporter. Din leverans är vår viktigaste prioritet. Vi är Jetpak – enkla, snabbast & mest precisa. Jetpak Top Holding AB är sedan 5e december 2018 noterat på Nasdaq First North Premier och handlas med ISIN-koden SE0012012508 och under kortnamn JETPAK.