« Nyheter

Jetpak Top Holding AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

Jetpak Top Holding AB (publ) (”Jetpak”) emitterade den 2 december 2016 ett säkerställt obligationslån om SEK 400 000 000 inom ett totalt rambelopp om SEK 600 000 000 på den svenska obligationsmarknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 6,40 procent per år och har slutförfall 2 december 2020.

Jetpak har ansökt om notering av obligationslånet på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Obligationerna kommer att tas upp till handel så snart som möjligt.

Med anledning av detta har Jetpak upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Jetpaks (www.jetpak.com) webbplatser.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Jetpak Top Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27e januari 2017 klockan 17.30 CET.

För ytterligare information, var god kontakta:

Peter Hallman, CFO
Tel: +46 733 685 210
E-mail: peter.hallman@jetpak.com