« Nyheter

Jetpak Top Holding AB offentliggör årsredovisningen för helåret 2017

Jetpak Top Holding AB offentliggör årsredovisningen för perioden 1 januari 2017 till 31 december 2017

Vd kommentarer

2017 var ännu ett framgångsrikt år för Jetpak Top Holding AB (publ). Efterfrågan på bolagets tjänster inom express- och servicelogistisk i Norden var fortsatt god, och aktiviteten inom våra segment Ad-hoc och Express Systemized var hög.

Våra marknadsandelar utvecklades tillfredsställande, särskilt från det andra kvartalet och framåt. Vi befäste också vår ställning som den ledande leverantören av flygburna expressleveranser dörr till dörr, samma dag.

Med representation på fler än 140 orter, 700 budbilar och över 4000 flygkombinationer per dygn kan Jetpak erbjuda Nordens mest heltäckande infrastruktur.

Koncernens försäljning ökade med 7,7 procent till 755 100 (701 739) TSEK och EBITDA uppgick till 102 203 (12 453) TSEK.

Resultatet påverkades positivt med 32 133 TSEK eftersom vi inte har behövt utnyttja återstoden av den ursprungliga reserveringen på 50 306 TSEK som gjordes under kvartal 4 2016, kopplat till transporter av försenat bagage.

Kenneth Marx

Release

2.88 MB