« Nyheter

Jetpak Top Holding AB gör rättelse i bokslutskommunikén för 1 jan – 31 december 2017

Pressmeddelande Jetpak Top Holding AB 28e februari (http://mbpublicbinaryproxy/Public/15439/2462350/a243db9db4d522c3.pdf)Pressmeddelande Jetpak Top Holding AB 28e februari (http://mbpublicbinaryproxy/Public/15439/2462350/a243db9db4d522c3.pdf)Pressmeddelande Jetpak Top Holding AB 28e februari (http://mbpublicbinaryproxy/Public/15439/2462350/a243db9db4d522c3.pdf)Jetpak Top Holding AB (publ) gör en rättelse i bokslutskommunikén för 1 jan – 31 december 2017, vilken publicerades 27 februari 2018 17.30.

Rättelsen avser koncernens resultaträkning för det isolerade fjärde kvartalet och en flytt mellan finansiella kostnader och övriga externa kostnader. Koncernens resultaträkning för helåret 2017 är oförändrad.

Rapporterat Q4 Korrigerat Q4
(Belopp i TSEK 2017 2017
om ej annat
anges)
3 mån 3 mån
okt-dec okt-dec
Nettoomsättning 207,532 207,532
Rörelsens -188,466 -193,446
kostnader
Rörelseresultat, 56,063 51,084
EBITDA
Rörelseresultat, 53,005 48,025
EBIT
Resultat före 40,960 40,960
skatt
Periodens 33,160 33,160
resultat