« Nyheter

Jetpak Top Holding AB ändrar datum för bokslutskommunikén

Styrelsen i Jetpak Top Holding AB (publ) har beslutat att publicera bokslutskommunikén för 2017 på tisdagen den 27 februari, istället för som tidigare kommunicerats på onsdagen den 14 februari.

Styrelsen i Jetpak Top Holding AB (publ) har beslutat att publicera bokslutskommunikén för 2017 på tisdagen den 27 februari, istället för som tidigare kommunicerats på onsdagen den 14 februari.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CFO Peter Hallman

Tel +46 733 685210

Email: peter.hallman@jetpak.se

Jetpak Top Holding AB

Gårdsvägen 8

Box 3009

169 03 Solna

www.jetpak.se 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2018 kl. 17.30.

Release

181.52 KB