« Nyheter

Jetpak förvärvar Kvalitetstransport A/S i Norge för 22 MNOK

Jetpak Top Holding AB (publ) har genom sitt dotterbolag Jetpak Norge AS idag tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i det norska bud- och distributionsbolaget Kvalitetstransport A/S, med tillträde från och med januari 2024.
Förvärvsbeloppet uppgår till 22,0 MNOK på skuldfri basis.
Ingen framtida villkorad tilläggsköpeskilling finns i förvärvsavtalet.
Förvärvet erläggs kontant.
Kvalitetstransport A/S, https://www.kvalitetstransport.no, har sin huvudsakliga bas vid Gardermoens flygplats i Oslo och är även etablerade i Bergen på norska västkusten.
Verksamheten är fokuserad på bud- och distributionstransporter i Norge, lagringstjänster samt flygterminallogistik på Gardermoen flygplats.
Kvalitetstransport hade en omsättning under räkenskapsåret 2022 uppgående till 101,2 MNOK. Bolaget har 39 anställda.
”Genom förvärvet av Kvalitetstransport har vi nu stärkt Jetpaks position inom de viktiga flygfraktrelaterade bud-, distributions- och lagertjänsterna, samt även adderat och förtätat vårt nuvarande vägnät. Detta förvärv kommer att ytterligare förbättra vårt tjänsteutbud vid de tre största och viktiga flygplatserna i Skandinavien.
Detta är i linje med vår plan att erbjuda skandinaviska logistiklösningar, eftersom detta förvärv kompletterar våra tidigare förvärv av CTS Express i Danmark 2022 och BudAB i Sverige i oktober i år.
Att ha lyckats med detta är ytterligare ett viktigt steg för att säkra Jetpaks framtida tillväxt, lönsamhet och strategiska position i vår hemmamarknad.
Vi har startat integrationsplaneringen för hur vi på bästa vis ska kunna dra nytta av varandras tjänsteutbud och respektive organisationer – så att den sammanlagda omsättningen och resultaten ska kunna accelereras under kommande år.
Jag är därför mycket glad att nu kunna välkomna Kvalitetstransport till Jetpakfamiljen”, säger Jetpaks VD Kenneth Marx.
”Efter att vi under mer än 25 år utvecklat Kvalitetstransport till vad det är idag, så ser vi nu verkligen fram emot att inom ramen för Jetpaks organisation kunna bidra till att ytterligare kunna växa verksamheten och stärka vår marknadsposition i Norge.
Detta med hjälp av vårt tjänsteutbud som bland annat består av landstäckande distributionstrafik, expressbud och flygterminaltjänster såsom security, tulltjänster och lagerhantering”, säger Kvalitetstransports VD Thomas Sefring samt Kvalitetstransports grundare Even Furuholt.
Denna information lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2023 kl. 17:50 CET.
Informationen är sådan information som Jetpak Top Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kenneth Marx, VD Jetpak
Tel: +46 (0) 73 368 54 00
E-post: kenneth.marx@jetpak.com
Bolagets certified advisor är FNCA Sweden AB.
Om Jetpak:
Jetpak är det enkla och snabbaste alternativet för prioriterade leveranser dörr till dörr. Jetpak erbjuder lösningar för både spontana transportbehov och skräddarsydd logistik. Jetpak finns representerat på fler än 170 orter i Norden och i Europa.
Jetpak har ett unikt och flexibelt kunderbjudande normalt baserat på tillgången till cirka 4 000 flygavgångar dagligen och ett omfattande distributionsnätverk med cirka 950 budbilar. Detta är något som möjliggör att kunna leverera den snabbaste och mest omfattande sammadagstjänsten. Detta kan kompletteras ytterligare med en unik skräddarsydd nästadagstjänst för systemsatta transporter.
Jetpak Top Holding AB är sedan den 5 december 2018 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet JETPAK.
För ytterligare information, vänligen besök: www.jetpakgroup.com

Release

95.72 KB