« Nyheter

Jetpak förvärvar CTS Express

Jetpak Top Holding AB (publ) har genom sitt dotterbolag Jetpak Group AB idag tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i det danska expresslogistikföretaget CTS Express Holding ApS, inklusive dess tre dotterbolag, med tillträde den 3 januari 2022.
Initialt förvärvsbelopp uppgår till 10,0 MDKK (motsvarande cirka 13,9 MSEK) på kassa- och skuldfri basis. Därutöver kan tilläggsköpeskilling om maximalt 6,0 MDKK (8,34 MSEK) komma att utgå. Tilläggsköpeskillingen är beroende av det förvärvade bolagets uppnådda EBITDA-resultat för räkenskapsåret 2022. Förvärvet betalas kontant.
CTS Express, www.cts-express.com, är en Danmarksbaserad expresslogistik-koncern med huvudkontor i Köpenhamn/Kastrup och bolaget finns även etablerat i Billund på Jylland. Gruppen har 16 anställda och en konsoliderad årsomsättning på cirka 40 MDKK (56 MSEK) och med ett prognostiserat EBITDA-resultat för helåret 2021 uppgående till 1,8 MDKK (2,5 MSEK).
CTS Express levererar tidskritiska logistiklösningar för B2B-marknaden baserat på flyg- och kurirtransporter integrerade med speditörslösningar. CTS Express har ett nordiskt och europeiskt nätverk med för närvarande cirka 30 underkontrakterade budbilar, med ytterligare kurirkapacitet för ad-hoc leveranser.
 ”Förvärvet av CTS Express är ett viktigt steg mot att säkerställa Jetpaks framtida tillväxt och strategiska position i Norden. CTS Express har positionerat sig som en stark aktör inom specialiserad expresslogistik, och jag ser fram emot att fortsätta Jetpaks resa tillsammans med CTS Express-teamet”, säger Jetpaks VD Kenneth Marx.
Nuvarande ledning och medarbetare i CTS Express kommer att vara en viktig del för att utvidga CTS tjänsteutbud till övriga nordiska länder, samt fortsätta att stärka Jetpaks marknadsposition i Danmark.
Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 december 2021 kl. 10:00 CET. Informationen är sådan information som Jetpak Top Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kenneth Marx, VD Jetpak
Tel: +46 (0) 73 368 54 00
E-post: kenneth.marx@jetpak.com
Bolagets certified advisor är FNCA Sweden AB
Tel: +46 (0) 8 528 003 99
E-post: info@fnca.se
Om Jetpak:
Jetpak är det enkla och snabba alternativet för prioriterade leveranser dörr till dörr. Jetpak erbjuder lösningar för både spontana transportbehov och skräddarsydd logistik. Jetpak finns representerat på fler än 170 orter inom Norden och i Europa.
Jetpak har ett unikt och flexibelt kunderbjudande normalt baserat på tillgången till cirka 4 000 flygavgångar dagligen och ett omfattande distributionsnätverk med cirka 820 budbilar. Detta är något som möjliggör att kunna leverera den snabbaste och mest omfattande sammadagstjänsten. Detta kan kompletteras ytterligare med en unik skräddarsydd nästadagstjänst för systemsatta transporter.
Jetpak Top Holding AB är sedan den 5 december 2018 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet JETPAK.
För ytterligare information, vänligen besök: www.jetpakgroup.com