« Nyheter

Jetpak förvärvar Budakuten för initialt 10 miljoner

Jetpak Top Holding AB (publ) har genom sitt dotterbolag Jetpak Malmö AB idag tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i det svenska kurirbudsbolaget Budakuten i Malmö AB, med tillträde den 3 maj 2023.
Initialt förvärvsbelopp uppgår till 10 MSEK på skuldfri basis.
Därutöver kan tilläggsköpeskilling om maximalt 15 MSEK komma att utgå.
Tilläggsköpeskillingen är beroende på uppnådda EBITDA resultat för räkenskapsåren 2023 – 2025.
Förvärvet betalas kontant.
Budakuten, https://budakuten.se/, har sin bas i Malmö och verksamheten bygger på lokala kurirbud, i kombination med slingor i Skåne och till Köpenhamn, men även med längre direkttransporter inom Norden och söderöver.
Bolaget hade en årsomsättning 2022 uppgående till 25,6 MSEK med ett rörelseresultat uppgående till 3,8 MSEK.
”Förvärvet av Budakuten innebär ytterligare ett steg för att säkerställa Jetpaks framtida tillväxt och strategiska position i Sverige och Norden. Budakuten har positionerat sig som en stark aktör inom expresslogistik i Södra Sverige, och jag är glad att nu kunna välkomna Budakuten in i Jetpakfamiljen”, säger Jetpaks VD Kenneth Marx.
”Efter att i drygt 30 år utvecklat Budakuten till vad det är idag, så ser jag nu verkligen fram emot att inom Jetpaks organisation kunna bidra till att ytterligare stärka Jetpaks marknadsposition i södra Sverige”, säger Budakutens VD Stefan Semjaniv.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kenneth Marx, VD Jetpak
Tel: +46 (0) 73 368 54 00
E-post: kenneth.marx@jetpak.com
Bolagets certified advisor är FNCA Sweden AB.
Om Jetpak:
Jetpak är det enkla och snabbaste alternativet för prioriterade leveranser dörr till dörr. Jetpak erbjuder lösningar för både spontana transportbehov och skräddarsydd logistik. Jetpak finns representerat på fler än 170 orter i Norden och i Europa.
Jetpak har ett unikt och flexibelt kunderbjudande normalt baserat på tillgången till cirka 4 000 flygavgångar dagligen och ett omfattande distributionsnätverk med cirka 950 budbilar. Detta är något som möjliggör att kunna leverera den snabbaste och mest omfattande sammadagstjänsten. Detta kan kompletteras ytterligare med en unik skräddarsydd nästadagstjänst för systemsatta transporter.
Jetpak Top Holding AB är sedan den 5 december 2018 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet JETPAK.
För ytterligare information, vänligen besök: www.jetpakgroup.com

Release

92.36 KB