« Nyheter

Jetpak förvärvar BudAB för initialt 24,8 miljoner

Jetpak Top Holding AB (publ) har genom sitt dotterbolag Jetpak Group AB idag tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i det svenska bud- och distributionsbolaget BudAB AB.
Initialt förvärvsbelopp uppgår till 24,8 MSEK på skuldfri basis.
Därutöver kan en villkorad tilläggsköpeskilling om maximalt 10,4 MSEK komma att utgå.
Den villkorade tilläggsköpeskillingen är beroende på uppnådd resultatnivå för räkenskapsåret 2025.
Förvärvet erläggs kontant.
Förvärvsmultipeln baserat på initialt förvärvsbelopp uppgår till 4,0 gånger rörelseresultatet för år 2022.
BudAB, https://www.budab.se/, har sin bas vid Arlandastad-Stockholm och verksamheten bygger på bud- och distributionstransporter huvudsakligen i Stockholms- och Mälardalsområdet, inklusive logistikhantering på Arlanda flygplats.
BudAB hade en nettoomsättning under räkenskapsåret 2022 uppgående till 53,9 MSEK med ett rörelseresultat uppgående till 6,2 MSEK, motsvarande en vinstmarginal på 11,5 %. Bolaget har 23 anställda.
”Förvärvet av BudAB innebär ytterligare ett viktigt steg att säkerställa Jetpaks framtida tillväxt och strategiska position i Sverige och Norden.
BudAB har positionerat sig som en stark aktör inom expresslogistik i Mälardalen och med verksamhet på Arlanda, som är en av de viktigaste logistikhubbarna i Norden. Vi har redan satt en plan för hur vi ska kunna dra nytta av varandras produktutbud så att den sammanlagda omsättningen och resultaten ska kunna accelereras under kommande år. Jag är därför glad att nu kunna välkomna BudAB till Jetpakfamiljen”,
säger Jetpaks VD Kenneth Marx.
”Efter att under 35 år utvecklat BudAB till vad det är idag, så ser jag nu verkligen fram emot att inom ramen för Jetpak kunna bidra till att ytterligare kunna växa verksamheten och stärka Jetpaks marknadsposition i Sverige.
Detta med hjälp av vårt produktutbud som bland annat består av direktbud, sammadag-leveranser, distributionstrafik inklusive transporter av temperaturkänsligt gods, ombord-kurier på flyg för extremt snabba och säkra transporter samt för lager och ompackning”, säger BudABs VD och grundare Perry Högström.
Denna information lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2023 kl. 11:00 CET.
Informationen är sådan information som Jetpak Top Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kenneth Marx, VD Jetpak
Tel: +46 (0) 73 368 54 00
E-post: kenneth.marx@jetpak.com
Bolagets certified advisor är FNCA Sweden AB.
Om Jetpak:
Jetpak är det enkla och snabbaste alternativet för prioriterade leveranser dörr till dörr. Jetpak erbjuder lösningar för både spontana transportbehov och skräddarsydd logistik. Jetpak finns representerat på fler än 170 orter i Norden och i Europa.
Jetpak har ett unikt och flexibelt kunderbjudande normalt baserat på tillgången till cirka 4 000 flygavgångar dagligen och ett omfattande distributionsnätverk med cirka 950 budbilar. Detta är något som möjliggör att kunna leverera den snabbaste och mest omfattande sammadagstjänsten. Detta kan kompletteras ytterligare med en unik skräddarsydd nästadagstjänst för systemsatta transporter.
Jetpak Top Holding AB är sedan den 5 december 2018 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet JETPAK.
För ytterligare information, vänligen besök: www.jetpakgroup.com

Release

94.74 KB