« Nyheter

Jetpak förvärvar 3D Logistik A/S

Jetpak Top Holding AB (publ) har genom sitt dotterbolag Jetpak Group AB tecknat ett avtal för att förvärva alla aktier i 3D Logistik A/S, med tillträde den 2 januari 2020.

3D Logistik A/S är ett Danmarksbaserat expresslogistik företag med huvudkontor i Kolding. Företaget har 35 anställda och en årsomsättning på cirka 100 MDKK (140 MSEK). 3D Logistik A/S har ett starkt fokus på tidskritiska lösningar och har utvecklat en stark position inom farma- och sjukvårdssegmentet och andra transportlösningar som involverar tids- och temperaturkritiska transporter.

 ”Förvärvet av 3D Logistik A/S är ett viktigt steg mot att säkerställa Jetpaks framtida tillväxt inom mindre cykliska segment och kommer att stärka vår tillväxt och strategiska position i Norden. 3D Logistik A/S:s VD Steen Møller har positionerat företaget som en stark aktör inom specialiserad expresslogistik, och jag ser fram emot att fortsätta denna resa tillsammans med Steen och hans team, säger Jetpaks VD Kenneth Marx.

Nuvarande ledning i 3D Logistik A/S kommer att vara en viktig del för att utvidga tids- och temperaturlösningar till de andra nordiska länderna samt fortsätta att stärka Jetpaks marknadsposition i Danmark.

Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2019 kl. 21.45 CET. Informationen är sådan information som Jetpak Top Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kenneth Marx, VD Jetpak, +46 (0) 73 368 54 00, kenneth.marx@jetpak.com

Om Jetpak:

Jetpak är det enkla och snabbaste alternativet för prioriterade leveranser dörr till dörr. Vi erbjuder lösningar för både spontana transportbehov och skräddarsydd logistik. Jetpak finns representerat på fler än 170 orter runt om i Norden och Europa. Jetpak har ett unikt och flexibelt kunderbjudande baserat på tillgången till cirka 4000 flygavgångar dagligen och ett omfattande distributionsnätverk med cirka 700 budbilar. Detta är något som möjliggör att för marknaden kunna leverera den snabbaste och mest omfattande sammadagstjänsten. Detta kan kompletteras ytterligare med en unik skräddarsydd nästadagstjänst för systemsatta transporter. Din leverans är vår viktigaste prioritet. Vi är Jetpak – enkla, snabbast & mest precisa. Jetpak Top Holding AB är sedan 5e december 2018 noterat på Nasdaq First North Premier och handlas med ISIN-koden SE0012012508 och under kortnamn JETPAK.

Bolagets certified advisor är FNCA Sweden AB, email info@fnca.se, telefon +46 8 528 003 99.

För ytterligare information, vänligen besök: www.jetpakgroup.com

Release

147.41 KB