« Nyheter

Inbjudan till telekonferens i samband med Jetpak Top Holding AB:s delårsrapport Kv. 3 2021

Jetpak Top Holding AB (publ) AB kommer att publicera delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 september 2021 torsdagen den 25 november 2021 klockan 06:30.
På rapportdagen genomför Jetpak en telefonkonferens för press och aktiemarknad.
Kenneth Marx, VD och Håkan Mattisson, CFO, presenterar och kommenterar delårsrapporten.
Presentationen kommer att hållas på engelska.
Efter presentationen kommer det finnas möjlighet att ställa frågor.
Tid för publicering av delårsrapport
Torsdagen den 25 november 2021 klockan 06:30
Tid för telefonkonferens
Torsdagen den 25 november 2021 klockan 10:00

Vänligen ring in på något av följande nummer för att komma in till telefonkonferensen:
Sverige:          +46 (0) 20 089 6388
Norge:            +47 2 156 3319                           
Danmark:       +45 3272 9274 
Finland:          +358 9 2319 5436                      
Tyskland:        +49 (0) 30 3001 90613     
Belgien:          +32 (0) 2 792 0435                    
Holland:          +31 (0) 20 708 5074
USA:              +1 646 843 4609
England:         +44 (0) 33 0551 0211 
Inloggningskod (samma kod gäller för samtliga ovan angivna nummer): 1621582#
Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen cirka 5 minuter innan den börjar.
Välkommen att delta!
För ytterligare information
Kenneth Marx, verkställande direktör
telefon: +46 (0) 73 368 54 00
e-mail: ir@jetpak.com

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
telefon: +46 8 528 003 99
e-mail: info@fnca.se
Om Jetpak
Jetpak är det enklaste och snabbaste alternativet för prioriterade leveranser dörr till dörr.
Vi erbjuder lösningar för både spontana transportbehov och skräddarsydd logistik.
Jetpak finns representerat på fler än 170 orter runt om i Norden och Europa.
Jetpak Top Holdings aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas med ISIN-kod SE0012012508 under kortnamnet JETPAK.
Besök gärna: https://jetpakgroup.com

Release

118.89 KB