« Nyheter

Inbjudan till telefonkonferens i samband med Jetpak Top Holding AB:s fjärde kvartal 2022

Jetpak Top Holding AB (publ) offentliggör rapporten för perioden 1 januari – 31 december 2022 tisdagen den 28 februari 2023 klockan 06:30.
Efter offentliggörandet håller Jetpak en telefonkonferens för press och aktiemarknad.
CEO Kenneth Marx och CFO Håkan Mattisson presenterar och kommenterar rapporten.
Efter presentationen kommer det finnas möjlighet att ställa frågor.
Presentationen kommer att hållas på engelska.
Tid för publicering av rapport:
Tisdagen den 28 februari 2023 klockan 06:30
Tid för telefonkonferens:
Tisdagen den 28 februari 2023 klockan 10:00

Vänligen ring in på något av följande nummer för att komma in till telefonkonferensen:
Sverige: 020-089 63 88
Norge: +47 2 156 3319
Danmark: +45 3272 9274
Tyskland: +49 (0) 69 6677 75757
Frankrike:+33 (0) 1 7099 4742
Belgien: +32 (0) 2792 0435
Holland: +31 (0) 20708 5074
USA: +1786496 5601
England: +44 (0) 33 0551 0202
Inloggningskod (samma kod gäller för samtliga ovan angivna nummer): 62 51 468 #
Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in några minuter innan konferensen börjar.
Välkommen att delta!
För ytterligare information
Håkan Mattisson, CFO
telefon: 08-5558 52 20
e-mail: ir@jetpak.com

Om Jetpak
Jetpak är det enklaste och snabbaste alternativet för prioriterade leveranser dörr till dörr.
Vi erbjuder lösningar för både spontana transportbehov och skräddarsydd logistik.
Jetpak finns representerat på fler än 170 orter runt om i Norden och Europa.
Jetpak Top Holding ABs aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet JETPAK. Besök gärna: https://jetpakgroup.com