« Nyheter

Inbjudan till telefonkonferens i samband med Jetpak Top Holding AB:s andra kvartal 2023

Jetpak Top Holding AB (publ) offentliggör sin rapport för perioden 1 januari – 30 juni 2023 tisdagen den 29 augusti 2023 klockan 06:30.
Efter offentliggörandet håller Jetpak en telefonkonferens för press och aktiemarknad.
CEO Kenneth Marx och CFO Håkan Mattisson presenterar och kommenterar rapporten.
Efter presentationen kommer det finnas möjlighet att ställa frågor.
Presentationen kommer att hållas på engelska.
Tid för publicering av rapport:
Tisdagen den 29 augusti 2023 klockan 06:30
Tid för telefonkonferens:
Tisdagen den 29 augusti 2023 klockan 10:00

Vänligen ring in på något av följande nummer för att komma in till telefonkonferensen:
Sverige: 020-089 63 88
Norge: +47 2 156 3319
Finland: +358 9 2319 5436
Danmark: +45 8088 8650
Tyskland: +49 (0) 30 3001 90613
Frankrike:+33 (0) 1 7037 7167
Belgien: +32 0800 746 56
USA: +1866571 0905
England: +44 (0) 33 0551 0202
Inloggningskod (samma kod gäller för samtliga ovan angivna nummer): 170 50 39 #
Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in några minuter innan konferensen börjar.
Välkommen att delta!
För ytterligare information
Håkan Mattisson, CFO
telefon: 08-5558 52 20
e-mail: ir@jetpak.com

Om Jetpak
Jetpak är det enklaste och snabbaste alternativet för prioriterade leveranser dörr till dörr.
Vi erbjuder lösningar för både spontana transportbehov och skräddarsydd logistik.
Jetpak finns representerat på fler än 170 orter runt om i Norden och Europa.
Jetpak Top Holding ABs aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet JETPAK. Besök gärna: https://jetpakgroup.com