« Nyheter

Henrik Bonnerup avgår som styrelseledamot i Jetpak

Med anledning av att Polaris* har sålt samtliga sina aktier i Jetpak Top Holding AB (publ) (”Jetpak” eller ”Bolaget”), har idag Henrik Bonnerup begärt eget utträde som styrelseledamot i Bolaget. Förslag till val av styrelse och en eventuellt ny ledamot kommer att presenteras av valberedningen senast i samband med att kallelse till årsstämman 2020 offentliggörs.

*) ”Polaris-ägarna” avser i) Polaris Private Equity III K/S och Kommanditselskabet af 1. marts 2009 (CIV), som representeras av sin general partner Polaris III Invest Fonden, och ii) Polaris Private Equity II K/S och Kommanditselskabet (CIV) af 8 februar 2005, som representeras av sina general partners Polaris Invest II ApS och Polaris II Invest Fonden.

 

Release

153.83 KB