« Nyheter

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2017 för Jetpak Top Holding AB

Jetpak Top Holding AB publicerar sin bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2017.

Kvartal 4: 1 oktober – 31 december 2017

·  Nettoomsättningen ökade med 8,1% till 207 532 (192 027) TSEK

·  Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 56 064 (-37 303) TSEK

·  Periodens resultat uppgick till 33 160 (-160 847) TSEK

·  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19 407 (- 535) TSEK

Helår: 1 januari – 31 december 2017

·  Nettoomsättningen steg med 7,7% till 755 710 (701 739) TSEK

·  Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 102 203 (12 453) TSEK

·  Periodens resultat uppgick till 52 004 (-134 392) TSEK

·  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24 441 (2 472) TSEK

Release

448.89 KB