« Nyheter

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016 för Jetpak Top Holding AB

Jetpak Top Holding AB publicerar bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2016.

· Nettoomsättningen steg med 4% till

701 739 (677 210) TSEK

· Rörelseresultat uppgick till

-119 499 (32 797) TSEK

· Periodens resultat uppgick till

-138 665 (39 704) TSEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 472

(26 432) TSEK

Release

15.75 MB