« Nyheter

Årsredovisning och koncernredovisning för Jetpak Top Holding AB

Jetpak Top Holding AB publicerar årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1a januari 2016 – 31a december 2016.

Marknaden för expresstransporter har under 2016 varit präglad av stark konkurrens kring nästa dag ad hoc-transporter och systemsatta transporter, en marknad som domineras av stora aktörer och hård priskonkurrens.

Inom den mindre konkurrensutsatta samma dag marknaden har i synnerhet krisen i den norska oljeindustrin påverkat intäkterna negativt i kombination med det faktum att vissa kunder har optimerat sin leveranskedja för nästa dags leveranser. Under det sista kvartalet har vi dock sett en positiv trend inom Jetpaks samma dag leveranser och det finns tecken på att särskilt den norska marknaden är på väg att stabiliseras upp till samma nivå som 2015.

Den totala omsättningen för 2016 ökar med ca 3,6% jämfört med 2015, där tillväxten primärt kommer ifrån markbundna transporter inom bolagets båda segment Express och Logistik. Bolaget har under året ingått större avtal kring distribution av bland annat ”borttappat” bagage och sängar. Dessa avtal har implementerats löpande under 2016 och förväntas bidra med en lägre lönsamhet till en början. På övriga produkter är omsättningen i nivå med 2015, men ökad konkurrens har skapat press på marginalen. 

För att öka bolagets marknadsandel och omsättning arbetar Jetpak med ett antal kundprospekt med potential inom systemsatta transporter. Vidare genomförs kampanjer som är specifikt inriktade mot kunder inom samma dag marknaden där Jetpak har en mycket stark ställning. Under kvartal fyra har bolaget även genomfört en rad åtgärder för att säkerställa nödvändiga förbättringar kopplat till leveranskvaliteten, som förväntas bidra med positiv effekt på omsättning och kostnader.

Release

2.72 MB