« Nyheter

Jetpaks årsredovisning för 2019 har publicerats

Pressmeddelande, Stockholm, 14 maj, 2020

Jetpaks årsredovisning för 2019 har publicerats

Jetpak Top Holding AB (publ) publicerar härmed sin årsredovisning och koncernredovisning samt hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2019. Rapporterna finns från och med idag tillgängliga på vår webbplats, https://jetpakgroup.com under ”Investerare/Finansiella rapporter/Annual reports 2019”, samt även bifogade detta meddelande.

Kontaktperson:

Kenneth Marx, CEO

Telefon: +46 (0) 73 368 54 00

e-mail: ir@jetpak.se

För ytterligare information, vänligen besök: https://jetpakgroup.com

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, e-mail info@fnca.se, telefon +46 8 528 003 99

unknown B