« Nyheter

Utnyttjande avövertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperioden

ABG Sundal Collier AB (”Sole
Global Coordinator”) utnyttjar övertilldelningsoptionen avseende 213 aktier i
Jetpak Top Holding AB (publ) (”Jetpak” eller ”Bolaget”). Stabiliseringsperioden
har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att
utföras.