Utdelning

Utdelning

Utdelningspolicy

Koncernens målsättning är att ha en årlig utdelning till aktieägarna som överstiger 50 procent av periodens resultat. Beslut om utdelning ska ta hänsyn till Koncernens finansiella behov, likviditet, förvärvsmöjligheter, samt allmänna ekonomiska och affärsmässiga förhållanden.